YKS İSLAM ETKİSİNDE GELİŞEN TÜRK EDEBİYATI (İLK ESERLER)

Sınav Defteri
Aralık 4, 2019

Kutadgu Bilig
*1069-1070 yılları arasında Yusuf Has Hacip tarafından yazılmıştır.

* “Mutluluk Veren Bilgi” anlamındadır.

*Hakaniye lehçesi ile yazılmış didaktik bir eserdir.

* İslamiyet etkisindeki ilk yazılı üründür.

*Aruz ölçüsüyle, mesnevi biçiminde yazılmıştır.

*İnsanlara mutluluğu elde edebileceği doğru yolu göstermek ve hükümdara siyasi öğütlerde bulunmak için yazılmıştır.

*Devlet yönetimi hakkında düşünce ve öğütler içerdiği için bir siyasetname özelliği taşır.

*Alegorik bir eserdir.

Divan ü Lügat-it Türk
*1072-1074 yılları arasında Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır.

*Eser Araplara Türkçeyi öğretmek için kaleme alınmıştır.

*Türkçe-Arapça bir sözlük olarak düzenlenmiştir.

*Türkçenin ilk sözlüğü ve dil bilgisi kitabıdır.

*Eserde Türk milleti, Türk boyları, Türkçe, Türk folkloru, Türklerin yaşayış tarzı gibi birçok bilgiye yer verilmiştir.

*Eser aynı zamanda İslamiyet öncesi sav,sagu,koşuk,destan örnekleri de içerir.

Atabetü’l Hakayık
*12. yüzyılda Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.

* “Hakikatlerin Eşiği” anlamına gelir.

*Hakaniye lehçesi ile yazılmış olan eserde Arapça ve Farsça kelimeler de sıkça kullanılmıştır.

*Eserde ilmin önemi, alçakgönüllülük, nefis terbiyesi, cömertlik, kibir gibi konular üzerinde durulmuştur.

*Aruz ölçüsü ile yazılmıştır.

Divan-ı Hikmet
*Ahmet Yesevi tarafından 12. yüzyılda yazılmıştır.

*Ahmet Yesevi’nin “hikmet” adını verdiği dini-tasavvufi şiirlerini topladığı eseridir.

*Hakaniye Lehçesi ile yazılmıştır.

*Nazım birimi dörtlüktür ve hece ölçüsü ile yazılmıştır.

*İslamiyet’in esasları, tasavvuf, güzel ahlak, kıyamet halleri gibi konular işlenmiş; peygamberlerin mucizeleri, evliyaların menkıbeleri anlatılmıştır.

*Lirik ve didaktik özellikler taşıyan şiirlerde yalın bir dil ve canlı bir üslup kullanılmıştır.

Dede Korkut Hikâyeleri
*Destan geleneğinden halk hikâyelerine geçişin en önemli örneğidir.

*12 hikâyeden oluşur, hikâyeler birbirinden bağımsızdır.

*Bu hikâyelerde Oğuz Türklerinin yaptığı savaşlar, Oğuz boyları arasındaki anlaşmazlıklar, iç ve dış savaşlar destansı bir üslupla anlatılmıştır.

*Yalın bir Türkçe ile yazılmıştır.

*Dede Korkut her hikâyede ortaya çıkar, sorunları giderir, çocuklara isim koyar, dua ederek hikâyeyi bitirir.

*Müslüman Oğuzların İslamiyet’e geçiş süreci, kadına verdikleri değer, Orta Asya’daki Türklerin yaşayışı hakkında bilgiler vermesi bakımından önemlidir.

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı