YKS II. YENİCİLER

Sınav Defteri
Aralık 8, 2019

II. YENİ
*“Şiir için şiir” anlayışıyla hareket etmişler; erdem, ahlak, toplum ve gerçek gibi konuların şiirin dışında tutulması gerektiğini savunmuşlardır.

*Onlara göre anlamlı olmak şiir için önemli değildir.

*II. Yeni’ye göre şiir bir öykü anlatma aracı değildir. Öteki edebi türlerden kesin çizgilerle ayrılmalıdır. Bu yüzden konuyu ve olayı şiirden atmışlardır.

*Eşya, görünüm ve insanı gerçeküstücülükten daha aşırı bir soyutlama ile anlatmayı amaç edinmişlerdir.

*Onlara göre şiirde ahenk, ölçü ve uyakla değil; musiki ve anlatım zenginliği ile sağlanmalıdır.

*Garip’teki gibi ortak bir hareket olmayıp bağımsız şairlerin benzer bir çizgide şiir yazmasıyla oluşmuştur.

*İmge, çağrışım, kapalı anlatım İkinci Yeni’ciler için önemlidir.

Topluluğun Sanatçıları

Cemal Süreya

*İkinci Yeni’nin en tanınmış şairlerindendir.

*İkinci Yeni’ye katılmasına rağmen geleneğe karşı olmamış, şiirlerinde gelenekten yararlanmıştır.

*Kendine özgü bir şiir anlayışı geliştirmiştir. Çarpıcı, yoğun imgeler kullanmıştır.

*Şiirlerinde hareket halindeki her şeyi anlatmış, yaşayan insanın her yönüne değinmiştir.

*İkinci Yeni sanatçılarına göre oldukça açık bir anlatımı benimsemiştir.

*Şiirlerinde aşk ve cinselliği kendine özgü bir anlatımla dışa vurmuştur.

*Üslup yönüyle de diğer şairlerden ayrılmış, kullandığı halk dili ve biçime verdiği önemle ön plana çıkmıştır.

Eserleri

Şiir: Üvercinka, Göçebe, Beni Öp Sonra Doğur Beni, Sevda Sözleri, Sıcak Nal, Güz Bitiği

Düzyazı:Şapkam Dolu Çiçekle, Günübirlik, On Üç Günün Mektupları, 999. Gün, Folklor Şiire Düşman, Uzat Saçlarını Frigya, Aydınlık Yazıları, Papirüs’ten Başyazılar, Günler, Güvercin Curnatası

Antoloji: Mülkiyeli Şairler, 100 Aşk Şiiri

Edip Cansever

*İlk şiirlerini “İkindi Üstü” adlı kitapta toplamıştır. Bu kitapta ilk gençlik şiirleri yer alır.

*İkinci kitabı “Dirlik Düzenlik”te özlü bir söyleyiş ve toplumsal eleştiri için mizah aracını kullanan bir tutum sergilemiştir.

*Kapalı bir şiire yönelse de İkinci Yeni’deki bazı şairler gibi tamamen anlamsızlığı savunmamıştır. Farklı imgeler kullanmış ama düşünceyi göz ardı etmemiştir.

*İkinci Yeni şairleri içinde en çok ve en uzun dönem şiir yazan odur.

*İnsan ve nesnelerdeki ayrıntılara, toplumsal sorunlara yöneldiği şiirleri vardır.

Eserleri

Şiir:İkindi Üstü, Dirlik Düzenlik, Yerçekimli Karanfil, Umutsuzluklar Parkı, Petrol, Nerede Antigone, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup,Kirli Ağustos, Sonrası Kalır, Ben Ruhi Bey Nasılım, Sevda ile Sevgi, Şairin Seyir Defteri, Yeniden, Bezik Oynayan Kadınlar, İlkyaz Şikayetçileri,Oteller Kenti

Düzyazı: Gül Dönüyor Avucumda

Turgut Uyar

*İlk şiirlerini ölçülü, uyaklı yazan şair kişisel yaşantısını konu edinir.Aşk, ayrılık, ölüm temalarını işlediği bu şiirlerinde Garip Akımı’nın izleri görülür.

*Daha sonra yoğun imgelerin etkili olduğu şiirleriyle İkinci Yeni’nin başlıca şairlerinden olmuştur.

*İmge, çağrışım, soyutluk ve kapalı anlatım nitelikleriyle İkinci Yeni şairidir.

*Şiirlerinde insana yönelik bir tutum vardır.

*Türkçeyi en güzel kullanan şairler arasındadır.

Şiir:Arz-ı Hal, Türkiyem, Dünyanın En Güzel Arabistan’ı,Tütünler Islak, Her Pazartesi,Divan, Toplantılar,Kayayı Delen İncir, Dün Yok mu,Büyük Saat

İnceleme: Bir Şiirden

Ece Ayhan

*İlk şiiri 1954’te Türk Dili’nde yayımlanmıştır.

* Daha sonra Varlık, Yenilik, Seçilmiş Hikayeler, Pazar Postası, Yeditepe dergileri şiirlerine yer verdi. Özellikle Pazar Postası’ndaki şiirleriyle ünlendi.

*Kendine özgü çağrışımlar ve göndermelerle örülü şiirleriyle hem Türk şiirinde hem de İkinci Yeni’nin içinde farklı bir kanal açtı. Şiirinin kilit noktası dildir.

*Şiirlerinde dünyaya karanlık bir bakış açısı, sokak yaşantısına, ekonomiye göndermeler,ölüm konuları iç içe örülmüş bir lirizm vardır.

Eserleri:

Şiir: Ortadokslular, Sivil Şiirler, Son Şiirler,Kınar Hanımın Denizleri,Bakışsız Bir Kedi Kara,Devlet ve Tabiat, Yort Savul,Zambaklı Padişah,Çok Eski Adıyladır,Çanakkaleli Melahat’a İki El Mektup ya da Özel Bir Fuhuş Tarihi

Ülkü Tamer

*İkinci Yeni’ye sonradan dâhil olduğu halde bu akımın önde gelen temsilcilerinden biri olmuştur.

*Kendine özgü imge dünyası ve sade söyleyişleriyle dikkat çekmiştir.

*Şiirlerinde keskin bir ironiyle örülmüş derin acıları ve beşeri trajedileri dile getirmiştir. Daha sonraları toplumsal konulara yöneldi.

Şiir: Soğuk Otların Altında,Gök Onları Yanıltmaz,Ezra ile Gary,Virgülün Başından Geçenler,İçime Çektiğim Hava Değil Gökyüzüdür,Sıra Göller, Yanardağın Üstündeki Kuş

Düzyazı:Alleben Öyküleri,Yaşamak Hatırlamaktır,Edith Hamilton’dan Mitologya Çevirisi,Harry Potter ve Felsefe Taşı,Çağdaş Latin Amerika Şiir Antolojisi

Sezai Karakoç

*Başlangıçta Pazar Postası’nda İkinci Yeni doğrultusunda şiirler yazmış,daha sonraki yıllarda kendi şiirine yönelmiştir.

* Şiir üslubu bakımından, az çok İkinci Yeni’ye yakın sayılsa da, şiirinde işlediği temalar, inandığı değerler bakımından şiirimizde yeni ve değişik bir sestir.

*Değişik imgelerle, kendine özgü, mistik ve İslami içerikli şiirler yazmıştır.

*Dergi ve gazetelerde sanat yazıları,eleştiriler, Fransız şiirinden çeviriler yayımlamıştır.

Şiir:Alınyazısı Saati,Körfez, Şahdamar, Hızır’la Kırk Saat,Sesler, Taha’nın Kitabı,Kıyamet Aşısı, Gül Muştusu,Zamana Adanmış Gönüller,Ayinler, Leyle ü Mecnun,Ateş Dansı, Monna Rosa,Mağara ve Işık (şiir-düzyazı)

Düzyazı:Tarihin Yol Ağzında,Meydan Ortaya Çıktığında, Portreler,Yazılar, Ölümden Sonra Kalkış,Makamda,Edebiyat yazıları 1-2

İlhan Berk

*Doğu şiirinin klasik kalıplarını denedi, beyit ve türkü biçimlerinden yararlandı.

*Araştırmacı kişiliği, özgün duyarlılıkları ve buluşlarıyla 20. yüzyıl Türk şiirinin en önemli isimleri arasındadır.

* Sembolist şiirden esinlenilmiş izlenimi veren imgeler kullanmayı sevmektedir.

* Türk şiirinin en deneyci şairlerinden biri olan İlhan Berk, durmadan yatak değiştirerek, ama bazı sorunsallara hep bağlı kalarak şiirini günümüze kadar eskitmeden getirmeyi başarmıştır.

Eserleri:

Şiir: İstanbul, Günaydın Yeryüzü, Pera, Türkiye Şarkısı,Köroğlu, Galile Denizi,Çivi Yazısı, Otağ,Mısırkalyoniğne, Aşıkane,Taşbaskısı, Şenlikname,Atlas, Kül, İstanbul Kitabı,Kitaplar Kitabı,Deniz Eskisi, Delta ve Çocuk,Galata, Güzel Irmak,Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum,Avluya Düşen Gölge,Çok Yaşasın Sayılar, Tümceler Geliyorum

Otobiyografi: Uzun Bir Adam

Söyleşi: Kanatlı At

Antoloji:Başlangıcından Bugüne Beyit Mısra Antolojisi,Aşk Elçisi

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı