YKS Divan Edebiyatında Nesir (Düz Yazı)

Sınav Defteri
Aralık 4, 2019

DİVAN EDEBİYATINDA NESİR

Sinan Paşa (15. yy)
Tazarruname: Tasavvufi, ahlaki, didaktik bir eserdir. Münacat türünde yazılmıştır.

Tezkiretü’l Evliya: Evliyaların yaşamını anlatan biyografik eseridir. Eserde 28 evliyanın menkıbeleri vardır.

Maarifname: Din ve ahlak konularında yazılmış bir ahlak kitabıdır.

Mercimek Ahmet (15. yy)
Kabusname: İran hükümdarı Keykavus’un oğlu için yazdığı Farsça öğüt kitabının çevirisidir. Eserde tıp, şiir, musiki, ahlak, astronomi, ticaret, hayat görüşü gibi birçok konuda bilgi vardır.

Latifi (16. yy)
Latifi Tezkiresi: İlk defa alfabetik bir düzenle yazılan tezkiredir.

Sehi Bey (16. yy)
Heşt Behişt: Anadolu (Osmanlı) sahasında yazılmış ilk tezkire örneğidir. Eser Anadolu’da tezkire yazma geleneğini başlatmıştır.

Seydi Ali Reis (16. yy)
Miratü’l Memalik: Edebiyatımızın ilk gezi yazısı örneğidir. Hindistan’dan dönüşü konu alır.

Babür Şah (16. yy)
Babürname: Anı türündedir. Askeri, siyasi, ahlaki, dini konularda yaşadığı birçok olayı anlatmıştır.

Piri Reis (16. yy)
Kitab-ı Bahriye: Tarih, coğrafya, denizcilik ile ilgili bir eserdir. Baş tarafı manzum daha sonra mensur olmak üzere iki bölümden oluşur.

Evliya Çelebi (17. yy)
Seyahatname: 50 yıl boyunca gezip incelediği Osmanlı coğrafyasını ve birçok yabancı ülkeyi anlatan on ciltlik eseridir.

Katip Çelebi (17. yy)
Fezleke: Tarih kitabıdır.

Takvimü’t Tevarih: Hz. Adem’den 1648 yılına kadar geçen olayları kronolojik olarak anlattığı eser Arapça yazılmıştır.

Keşfü’z Zünun: On bin İslam yazarının eserlerini incelediği bir bibliyografyadır.

Cihannüma: Türkçe yazılmış bir coğrafya kitabıdır.

Tuhfetü’l Kibar:Denizcilik, deniz savaşları alanında yazdığı bir kitaptır.

Mizanü’l Hak: Toplum, din, ahlak konularını ele aldığı kitabıdır.

Dusturu’l Amel: İmparatorluktaki bozulmuş kurumların düzeltilmesini bilimsel yollardan anlattığı eseridir.

Naima 17. yy
Naima Tarihi: Altı ciltlik bir tarih kitabıdır.

Veysi (17. yy)
Habname: I. Ahmet’le Büyük İskender’i rüyasında karşı karşıya konuşturuyormuş gibi hikaye ettiği eseridir.

Siyer-i Veysi: Hz. Muhammed’in hayatını anlattığı eseridir.

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı