logo

1.
I. Bedeni kuvvet
II. Maddi güç
III. Silah kullanılması

Yukarıda sayılan zor kullanma türlerinin kullanılması hangi sıralama ile olmalıdır?
Doğru Cevap: "D" I-II-III
Soru Açıklaması
2.
“Şirketlerin özel güvenlik alanında faaliyette bulunması ……….. iznine tâbidir’’ cümlesindeki boşluğa hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" İçişleri Bakanlığının
Soru Açıklaması
3.
Özel Güvenlik Komisyonunun başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Vali Yardımcısı
Soru Açıklaması
4.
Toplantı, konser, sahne gösterileri ve spor müsabakaları gibi faaliyetlerin yapıldığı yerlerde suç unsuru olmadan yapılan aramaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Önleme araması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi eşkâl tarifinde belirtilmesi gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Duygu durumu
Soru Açıklaması
6.
5188 sayılı Kanun kapsamında görevli özel güvenlik personeli yetkilerini ne zaman ve nerede kullanabilir?
Doğru Cevap: "E" Görevli olduğu süre içinde ve görev alanlarında
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi devriye yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Atlı Devriye
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi parmak izinin özelliklerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Benzetilebilir
Soru Açıklaması
9.
ÖGG Mehmet ile Osman’ın tanzim edemeyeceği tutanak hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gözaltına alma tutanağı
Soru Açıklaması
10.
Herhangi bir iletişim aracı bulunmaması halinde personelin birbirlerini görebildiği durumlarda daha önceden belirledikleri yöntemlerle anlaşmalarıdır. Tanımı yapılan rapor çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Görsel rapor
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisine kelepçe takılmaz?
Doğru Cevap: "C" Şüpheli çocuğun kaçmasını önlemek için   
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi adli aramaya örnektir?
Doğru Cevap: "D" Hâkim kararı ile iş yerinde yapılan arama
Soru Açıklaması
13.
Zor kullanma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Gereksiz gecikmeler olabilir
Soru Açıklaması
14.
Bankada görevli ÖGG Ferhat’ın hangi davranışı yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Müşterilerin ATM’den para çekmelerine yardımcı olmalıdır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi cop’un kullanımındaki temel esaslardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Vuruşlar öncelikle boyun bölgesine yapılmalıdır
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi telsiz konuşmasında dikkat edilecek hususlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Konuşmalarda isim ve rütbe kullanılmalıdır
Soru Açıklaması
17.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddesindeki ‘‘Görev alanı’’ belirlemede usul nedir?
Doğru Cevap: "D" İl Özel Güvenlik Komisyon kararı üzerine Valinin onayıyla belirlenir
Soru Açıklaması
18.
Hangi durumda özel güvenlik görevlileri korumakla görevli oldukları konut sitesinin bir dairesine giremezler?
Doğru Cevap: "B" Uyuşturucu kullanıldığından şüphe edilen konut
Soru Açıklaması
19.
Olay yerinde delil toplama görevi kime aittir?
Doğru Cevap: "E" Genel kolluk olay yeri inceleme ekibi
Soru Açıklaması
20.
Özel güvenlik görevlisinin nokta görevi sonunda makul bir süre beklemesine rağmen nöbeti devralacak görevlinin gelmemesi halinde yapması gereken doğru davranış biçimi hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güvenlik amirine haber verip yerine nöbetçi belirlenip gelinceye kadar ya da güvenlik amirinin vereceği talimata kadar beklemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.