logo
Özel Güvenlik Deneme Sınavı -2
Özel Güvenlik Deneme Sınavı -2
1.
Aşağıdakilerden hangisi bombalı bir saldırıda yapılması gerekenlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Mümkünse ilk görenin bombayı alarak uzak mesafeye atması
Soru Açıklaması
2.
Özel güvenlik görevlisinin terk edilmiş veya bulunmuş eşyaya karşı ne tür bir yetkisi vardır?
Doğru Cevap: "D" Emanete alma
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki alanlardan hangisi genel kolluk ile özel güvenliğin birlikte görev yapabileceği faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Suç soruşturması
Soru Açıklaması
4.
Görev alanında işlenmiş bir suçun delillerini genel kolluk gelinceye kadar muhafaza eden özel güvenlik görevlisinin yapmış olduğu görev için aşağıdakilerden hangisi söylenir?
Doğru Cevap: "D" Adli Görev
Soru Açıklaması
5.
Genel kolluğa yardımcı olarak görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu kapsamda özel güvenlik görevlileri aşağıdakilerden hangisini yapabilir?
Doğru Cevap: "E" Müsabaka güvenliği ile ilgili polis nezaretinde üst araması yapabilirler
Soru Açıklaması
6.
5188 Sayılı Kanun, bazı yerlerde silahlı özel güvenlik hizmeti verilmesini yasaklamıştır. Aşağıdakilerden hangisinde silahlı özel güvenlik hizmeti verilebilir?
Doğru Cevap: "A" Organize sanayi bölgelerinde
Soru Açıklaması
7.
……….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" Vali
Soru Açıklaması
8.
Genel kolluk kuvvetleri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Polis-Jandarma-Sahil Güvenlik
Soru Açıklaması
9.
Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında, özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler?
Doğru Cevap: "C" Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin
Soru Açıklaması
10.
“Geçici ve acil hallerde komisyon kararı aranmaksızın valilik tarafından özel güvenlik izni verilebilir.” Aşağıdakilerden hangisi bu hallerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Metro istasyonlarında
Soru Açıklaması
logo
Özel Güvenlik Deneme Sınavı -2
Özel Güvenlik Deneme Sınavı -2
11.
Kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunundan aldığı yetkiyi kullanan mülki idare amirinin veya yetkilendirdiği genel kolluk amirinin emirlerini yerine getirmeyen özel güvenlik görevlisi Ahmet aşağıdaki yaptırımlardan hangisi ile karşı karşıya kalır?
Doğru Cevap: "E" 1 yıl süreyle özel güvenlik alanında görev alamaz
Soru Açıklaması
12.
Tutanağın, hazırlık soruşturması açısından anlam ifade edebilmesi için en az kaç resmi görevli tarafından imzalanması gerekir?
Doğru Cevap: "E" 2
Soru Açıklaması
13.
Özel güvenlik görevlisi Ali, havalimanında bina girişindeki x-ray cihazından sorumlu olarak görev yapmaktadır. Özel güvenlik görevlisi Ali bu görevini yaparken hangi kanundan yetki alarak bu görevi yapmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 5188 Sayılı Kanundan
Soru Açıklaması
14.
5188 Sayılı Kanunun 21. Maddesine göre özel güvenlik görevlilerinin üçüncü şahıslara verebilecekleri zararların tazmini amacıyla, özel hukuk tüzel kişileri ve özel güvenlik şirketlerine getirdiği yükümlülük aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Özel güvenlik mali sorumluluk sigortası yaptırma yükümlülüğü
Soru Açıklaması
15.
Özel güvenlik görevlisinin kimlik kartı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Üzerinde kimlik kartı olmayan özel güvenlik görevlileri 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinde sayılan yetkileri kullanabilir
Soru Açıklaması
16.
5188 Sayılı Kanun uyarınca, valilikçe özel güvenlik görevlilerine verilen çalışma izninin süresi kaç yıldır?
Doğru Cevap: "B" 5
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin 5188 Sayılı Kanunun 7. maddesinden doğan yetkilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Olay yerindeki delilleri toplamak ve incelemek
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir?
Doğru Cevap: "B" Özel güvenlik görevlisi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme
Soru Açıklaması
20.
Silahlı olarak görev yapacak bir özel güvenlik görevlisi en az hangi okul diplomasına sahip olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Lise ve dengi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.