ÖABT Dillerin Sınıflandırılması

Sınav Defteri
Aralık 1, 2019

Yapı Bakımından Diller
Yalınlayan Diller (Tek Heceli Diller)
Bitişken Diller (Eklemeli Diller, Bağlantılı Diller)
Çekimli Diller (Bükümlü Diller)

1-Yalınlayan Diller

Çince
Tibetçe
Vietnamca
Siyamca
Himalaya Dilleri
Endonezyaca
Bazı Afrika Dilleri
Baskça
2-Eklemeli Diller

Türkçe
Korece
Mançu-Tunguzca
Fince
Gürcüce
Moğolca
Japonca
Estonca
Macarca
Eskimoca
Ugorca
Permce
Estçe
Samoyed
Kızılderili Dili
3- Çekimli Diller

Kök Bükümlü Olan Çekimli Diller

İbranice
Arapça
Aramca
Berberi Lehçesi
Akadca
Batmu Dilleri
Habeşçe
Gövde Bükümlü Olan Çekimli Diller

Almanca
Rumence
Rusça
Hititçe
Lehçe
İngilizce
Portekizce
Sırpça
Litvanca
Bulgarca
Latince
Arnavutça
Hintçe
Keltçe
İskadinav Dilleri
İtalyana
İspanyolca
Yeni Farsça
Urduca
Fransızca
Yalınlayan Dillerin Özellikleri

Tek heceli dillerdir.
Yapım eki ve çekim eki kullanılmaz.
Kelimeler kök halindedir.
Vurgu ve tonlama önemli bir yere sahiptir.
Cümleyi oluşturan sözcükler ek almaz ve şekil değişikliğine uğramaz.
Bir sözcüğün anlamını ve türünü onun cümle içinde kullanıldığı yer belirler.
Bileşik kelimeyi oluşturan her iki sözcük de ayrı yazılır.
Bitişken Dillerin Özellikleri

Sözcük kökü değişmez.
Kökün sonuna ekler getirilerek kelime türetilir.
Yapım ve çekim ekleri önemli bir yere sahiptir.
Ön ek (artikel) kullanılmaz.
Söz diziminde yardımcı unsurlar önce, asıl unsurlar sonra gelir.
Sıfatlar adlardan önce gelir.
Sayı bildiren sözcüklerden sonra çokluk eki gelmez.
Küçük ve büyük ünlü uyumu vardır.
Çekimli Dillerin Özellikleri

Bu gruptaki diller kök bükümlü ve gövde bükümlü olarak ikiye ayrılır.
Hami-Sami dil ailesine mensup olan diller kök bükümlüdür.
Hint-Avrupa dil ailesine mensup olanlar gövde bükümlüdür.

Köken Bakımından Diller
Hint- Avrupa dilleri
Hami-Sami Dilleri
Bantu Dilleri
Çin-Tibet Dilleri
Altay Dilleri
Kafkas Dilleri
Fin-Ugor Dilleri
Avusturonezya Dilleri
Yerli Amerika Dilleri


Dil Ailelerinin Özellikleri
Hint-Avrupa Dil Ailesi
Dünyanın en büyük dil ailesidir.
Avrupa’daki dillerin hemen hepsi (Fince, Macarca, Estonca hariç), Asya dillerinden Farsça, Hindistan’daki çok sayıda dil bu aileye mensuptur.
Üzerinde en çok araştırma yapılan dil ailesidir.
Dünyada en çok konuşulan 20 dilden 12’si bu aileye mensuptur.
Hami-Sami Dil Ailesi
Arap yarımadası ve Kuzey Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada hüküm süren 250’den fazla dilden oluşur.
Yapısal olarak kök bükümlüdür.
Sami grubunda yaşayan en önemli diller Arapça ve İbranicedir.
Bantu Dilleri Ailesi
Afrika’nın en büyük dil ailesidir.
Orta ve Güney Afrika’da 50 milyon kadar insan tarafından konuşulmaktadır.
700’e yakın dil ve 2000 civarında lehçeden oluşmaktadır.
Çin-Tibet Dilleri Ailesi
Çince, Tibetçe, Vientamca bu dil ailesini oluşturur.
Tay-Çin ve Tibet-Burma olarak iki ana koldan oluşur.
Eski Türkçe döneminde bu diller ile Türkçe arasında ilişki söz konusu olmuştur. Sözcük ödünçlemeleri bu dil ilişkisinin en önemli yönü olmuştur.

Ural-Altay Dilleri Ailesi

Türkçenin de içinde yer aldığı dil ailesidir.
Bu dil ailesine ait yapılan ilk çalışma İsveçli subay Strahlenberg’e aittir.
John Ramstedt ise karşılaştırmalı Altay dil ekolunun kurucusudur.
Bu dil ailesini Ural ve Altay grubu olarak ayıran araştırmacı Wilhelm Schott’tur.


Altay Dilleri Hakkında Temel Bilgiler

Türk Dili

Türkçe, Altay dillerinin en büyük koludur.
Türkçe üç dil içinde (Türkçe, Moğolca, Mançu-Tunguz) en eski yazılı kaynaklara sahip olanı ve en iyi araştırılmış olanıdır. Özellikle 1983’te W. Thomsen tarafından eski Türk yazıtlarının okunması, Türkçeyle ilgili araştırmalara büyük canlılık kazandırmıştır.
Karaimce, Karagasça gibi bazı lehçeler kaybolmaktadır.
En son keşfedilen kolu Orta İran’da konuşulan Halaççadır.
Moğolca

Altay dillerinin ikinci büyük koludur.
Klasik Moğolca, Uygurlardan alınan alfabeyle yazılmıştır. Ancak 1240’da yazılan ve Türkçede “Moğolların Gizli Tarihi” adıyla bilinen eser, Moğol yazısıyla değil Çin yazısıyla yazılmıştır.
Klasik Moğolca 19. yüzyıla kadar devam etmiş ise de 17. yüzyıldan itibaren yavaş yavaş Halha ağzından gelişen konuşma dili, bugünkü Moğol yazı diline temel oluşturmuştur.
Mançu-Tunguzca

Altay dilleri ailesinin en küçük üyesidir.

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı