ÖABT Dillerin Doğuşu

Sınav Defteri
Aralık 1, 2019

Dillerin Doğuşu ile İlgili Temel Görüşler
Dillerin ortaya çıkışı konusundaki görüşler iki temel yaklaşıma dayanır:

Monojenist Yaklaşım: Bugün varlığı bilinen tüm dillerin tek bir dilden doğduğu tezine dayanır.
Polijenist Yaklaşım: Yeryüzündeki dillerin başka başka zamanlarda farklı farklı bölgelerde oluştuğu tezine dayanır.
Dillerin Doğuşu ile İlgili Teoriler
Sese Öykünme- Ses Yansımaları Teorisi

Bu kuramı savunan dilcilere göre ilk insanlar, doğadaki sesleri taklit ederek bugünkü dilleri oluşturmuşlardır. Eski Yunan felsefeleri, Demokrit, Platon, Vilm Vitney ve Max Müller bu teorinin taraftarlarıdır.

Ünlemler Teorisi

Bu teoriye göre dil; insanların sevinme, üzülme, yorulma, rahatlama, korkma, şaşırma vb. gibi durumlarda istem dışı çıkardıkları seslerden oluşmuştur.

Doğuştanlık Kuramı

Bu tezi savunanlar, insanların konuşma yetisiyle, yani dil ile donatılmış olarak dünyaya geldiğini öne sürer.

Beden Dili Kuramı

Bu kuramı savunanlara göre ilk insanlar konuşamadıkları için işaretlerle anlaşmaya çalışmışlar. Ancak bu zamanla yetersiz kalmış ve ilk başlarda sesler çıkarmaya başlıyorlar. Daha sonra bu sesler zamanla düzene giriyor ve dili oluşturuyor.

Sosyal Anlaşma Teorisi

Bu teoriye göre insanlar anlaşmak için dilin gerekli olduğunu anlamışlardır. Bu yüzden nesneleri, olayları vb. adlandırmaya başlamışlardır. Böylece ilk dil oluşmuştur. Bu teori 18. yüzyılda Belle, Adam Smith ve J. J. Rousseou tarafından öne sürülmüştür.

J. Rousseou insanoğlunun yaşamını iki zamana ayırmıştır:
1- Tabii Devir: Ona göre tabii devirde insanoğlu tabiatın bir parçası olmuştur. Sesini duydukları nesneleri ses çıkararak, gördükleri nesneleri hareketlerle, şekillerle anlatmaya çalışmışlardır. Zamanla seslerden kelimeler ve kelimelerden de cümleler oluşmaya başlamıştır.

2-Uygarlık Devri:Bu devirde ferdi mülkiyet ve devlet oluşmuş, insanlar arasında anlaşma ihtiyacı duyulmuş ve dil oluşmuştur.

Emek (Çalışma) Gürültüleri Teorisi

Bu teoriye göre ilk insanlar toplu olarak çalıştıkları zaman çalışma sürecini daha uyumlu hale getirmek için çeşitli sesler ve gürültüler çıkardılar. Zamanla bu sesler kelimelere dönüşmüştür. Zamanla da dil oluşmuştur. Bu teori

Nuare, K. Byuher tarafından ileri sürülmüştür.

İşaretler Dili (El, Hareket dili) Teorisi:

Bu teoriye göre ilk insanlar işaretler ve daha gelişmemiş sesler yardımıyla anlaşırken, konuşma diline doğru yavaş yavaş, fark etmeden ilerlemişlerdir. Bu teori L.G. Morgan, V Vundtıun, G. Paulıun tarafından ortaya atılmıştır.

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı