logo

1.
Borcu ve aslî ihtiyaçları dışında altmış bir koyunu olan kimsenin zekât olarak kaç koyun vermesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" Bir koyun
Soru Açıklaması
2.
Abdest, gusül veya teyemmümle giderilen kirlilik halini aşağıdakilerden hangi kavram ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Hades
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi namazın rükünlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Setr-i avret
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar? “Beş vakit namaza bağlı olmaksızın kılınan
sünnet namazlara…… sünnetler denir.”
Doğru Cevap: "A" Regaib
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi cümledeki boş yeri doğru olarak tamamlar? “Peş peşe…….vakit veya daha fala namazı
kazaya kalmamış olan kimseye sahib-i tertip denir.
Doğru Cevap: "B" altı
Soru Açıklaması
6.
Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Vatan-ı sükna
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Kaza namazları belirli vakitlerde kılınır.
Soru Açıklaması
8.
Cenaze namazı en az kaç kişi ile kılınabilir?
Doğru Cevap: "C" Bir kişi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi için nezir söz konusu değildir?
Doğru Cevap: "C" Abdest
Soru Açıklaması
10.
Hanefi mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu bozup hem kaza hem de kefaret gerektirir?
Doğru Cevap: "A" Az miktarda tuz yemek
Soru Açıklaması
logo

11.
“İhtilaf-ı metalia itibar edilir, yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan Müslümanlar, hilalin kendi bölgelerinde görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi müçtehide aittir.
Doğru Cevap: "B" İmam Şafiî
Soru Açıklaması
12.
Kamerî ayların 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eyyam-ı bîd
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mubah kılan hallerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ağır hastalara bakıcılık yapmak
Soru Açıklaması
14.
“Vaktinde tutulmayan bir Ramazan orucunun kazasını yerine getirmeden yeni bir Ramazanın gelmesi halinde kaza ile birlikte ayrıca fidye vermek de gerekir” görüşü hangi müçtehide aittir?
Doğru Cevap: "B" İmam Şafiî
Soru Açıklaması
15.
“Başlanan nafile ibadetlerin tamamlanması vacip olmadığı için tamamlanmadan bozulan nafile orucun
kazası gerekmez” görüşü hangi müçtehide aittir?
Doğru Cevap: "B" İmam Şafiî
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam’ın doğduğu dönem Arap Yarımadasında inanç mozaiğine işaret etmez?
Doğru Cevap: "A" Manihaizm
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’e süt emzirmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Ebû Talib’in eşi Fatıma binti Esed
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Peygamber’e ilk vahiy Sevr dağındaki Hira mağarasında geldi.
Soru Açıklaması
19.
Anneleri Hz. Hatice ile birlikte aynı anda Müslüman olanlar aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm
Soru Açıklaması
20.
“Hz. Peygamberin hicreti…yılında gerçekleşti” cümlesindeki boş yeri aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Üçüncü Akabe görüşmesinden sonra 622
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.