logo

1.
Resulullahın Kur'anın zirvesi dediği sure hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bakara
Soru Açıklaması
2.
Ahmet ismi kendisine zikredilen sure hangidsidir?
Doğru Cevap: "D" Saff
Soru Açıklaması
3.
Zekatın kimlere verileceğini tek tek sayan ayeti kerime hangi surededir?
Doğru Cevap: "D" Tevbe
Soru Açıklaması
4.
Bedir gavzesini anlatan süre hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Enfal
Soru Açıklaması
5.
Kur'anı kerimde kaç tane Nebinin ismi zikredilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 25
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Nebilerin ismi ile isimlenen sürelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Neml
Soru Açıklaması
7.
Kur'anda zikredilen en büyük rakam kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 100 bin
Soru Açıklaması
8.
Kur'anı kerimde zikredilen en küçük rakam kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 1/10
Soru Açıklaması
9.
İki Nebinin adı ile biten süre hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ala
Soru Açıklaması
10.
Her ayetinde Allah (c.c) lafzı olan sure hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mecadele
Soru Açıklaması
logo

11.
Hendek gavzesini anlatan süre hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ahzab
Soru Açıklaması
12.
Mirac hadisesini anlatan süre hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Necm
Soru Açıklaması
13.
Zülkarneyn süresini anlatan süre hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kehf
Soru Açıklaması
14.
Talat-Calut kıssasını anlatan sure hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bakara
Soru Açıklaması
15.
Musa (a.s) ile Hızır (a.s) kıssasını anlatan süre hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kehf
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Dinlerdendir?
Doğru Cevap: "A" Dinka dini
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudiler için kullanılan isimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Samiri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'anı Kerim'de Hz. Yakup için kullanılan isimdir?
Doğru Cevap: "A" İsrail
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi yahudilerin en önemli atası olan ve yahudiliğin tarihini başlatan isimdir?
Doğru Cevap: "D" İbrahim
Soru Açıklaması
20.
On Emir aşağıdaki isimlerden hangisine gönderilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Musa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.