logo

1.
Aşağıdakilerden hangi daha önce varlığı bir durumun -aksine delil bulunmadıkça- varlığını koruduğuna hükmetme yöntemidir?
Doğru Cevap: "A" İstishab
Soru Açıklaması
2.
Hz. Peygambere (a.s) göre hangisinden sorumluluk kaldırılmamıştır?
Doğru Cevap: "B" Dinleninceye kadar yorgun kişiden
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi teşvik edilen, yapılması keskin olmayan bir tarzda istenen, yani farz ve vacip olmayan davranışların genel adıdır?
Doğru Cevap: "D" Mendup
Soru Açıklaması
4.
Hz. Peygamberin (a.s) bazen işleyip bazen terk ettiği âlimlerin ve sâlih kulların öteden beri yapageldikleri ve tavsiye ettikleri fiil ve davranışlara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Müstahap
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi şâiirin mükellefi yapıp yapmamakta serbset bıraktığı fiilleri ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Mubah
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisinde şâiirin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı tarzda istediği bir fiil olmakla birlikte, bu talep haber-i vâhid gibi zannlî bir delil ile sabit olmuştur?
Doğru Cevap: "C" Tahrimen mekruh
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi şâiirin yapılmamasını kesin ve bağlayıcı olmayan bir tarzda istediği fiildir?
Doğru Cevap: "B" Tenzihen mekruh
Soru Açıklaması
8.
Abdestin dört farzının ara verilmeden yapılması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Muvâlât
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Ayakları yıkamak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerin hangisinde abdestli olmak gerekmez?
Doğru Cevap: "C" Allah'ı zikretmek
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi deri ve benzeri maddelerden ayaklara giymek maksadıyla yapılan, ayakları topuklarla birlikte örten, içine su geçirmeyecek veya yere konduğunda kendi kendine dik durabilecek veya yere konduğunda kendi kendine dik durabilecek bir ayakkabı çeşididir?
Doğru Cevap: "A" Mest
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi suyu temin etme veya kullanma imkânı bulunmadığı durumlarda hadesi yani büyük ve küçük hükmî kirkiliği gidermek maksadıyla, temiz toprağa veya yer kabuğundan sayılan bir maddeye sürülen ellerle yüzü ve iki kolu meshetmekten ibaret hükmî temizlik demektir?
Doğru Cevap: "B" Teyemmüm
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi doğumdan hemen sonra kadının cinsel organından gelen kan veya bu şekilde kan gelmesinin sebeb olduğu hükmî kirlilik (hades) halinin adıdır?
Doğru Cevap: "D" Nifas
Soru Açıklaması
14.
Tam zeval vaktine, gündüzün bu ana kadar geçen süresi ile geri kalan süresinin birbirine eşitliği anlamını aşağıdakilerden hangisi ifade eder?
Doğru Cevap: "D" istivâ vakti
Soru Açıklaması
15.
Namazda kıraatle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" İmama uyan kişi kıraati terk ederse namazı bozulur
Soru Açıklaması
16.
İmama uygun davranmanın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
17.
münferid nedir?
Doğru Cevap: "C" Yalnız namaz kılan
Soru Açıklaması
18.
Aşağaıdakilerden hangisi hutbenin mekruhlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Hutbenin şartlarını terk etmek
Soru Açıklaması
19.
Teravih namazı kimin döneminde cemaatle ve yirmi rek'at olarak kılınmaya başlamıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. Ömer
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi hayırlı olanı istemek anlamına gelir?
Doğru Cevap: "D" İstihâre
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.