logo

1.
Aşağıdaki oruçlardan hangisine akşam vaktinden başlayıp ertesi günün kuşluk vaktine kadar niyet edilemez?
Doğru Cevap: "C" Kaza orucu
Soru Açıklaması
2.
Balın zekatıyla ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Şafii ve Malikilere göre 1/20 nisbetinde verilir
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerin hangisi eski devirlerde yer altına gömülen veya herhangi bir sebeple yer altında kalan kıymetli eşyayı ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Rikaz
Soru Açıklaması
4.
Mevat topraklarda veya sahibi bilinmeyen topraklarda bulunan rikazların zekatı nasıl verilir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
5.
Madenlerin zekatıyla ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hanefi mezhepine göre madenlerde nisab 5 veskir
Soru Açıklaması
6.
Senenin çoğunu meralarda otlayarak geçiren hayvanlara ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Saime
Soru Açıklaması
7.
Zekatı verme hususunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Zekat verirken araştırmak gerekmez
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Sa'ya
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerin hangisi ihramlıya yasak değildir?
Doğru Cevap: "B" Şemsiye kullanmak
Soru Açıklaması
10.
Arafat vakfesiyle ilgili hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Gündüz Arafat'ta bulunmayıp güneş battıktan sonra gelenlere ceza(dem) gerekir
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi hacla ilgili tavaflardandır?
Doğru Cevap: "B" Veda tavafı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerin hanngisi haccın vaciplerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" İhram
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerin hanngisi Safa'dan başlanıp Merve'de tamamlanmak üzere yedi defa gidip gelmeyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Sa'y
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerin hanngisi şeytan taşlamanın sünetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Cemre mahallinde biriken taşlardan alıp atmak
Soru Açıklaması
15.
Hacda halk veya taksir ile cinsel ilişki haricinde bütün ihram yasaklarının kalkması aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Tehallül
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerin hanngisi Mekkeli olmayan ve Mekkeli hükmünde sayılmayan uzak bölgelerden gelmiş hacıların Mekke'den ayrılmadan yapmalrı gereken son tavaftır?
Doğru Cevap: "C" Sader
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hanngisi haccetmek üzere ihrama giren kişinin Arafat vakfesine yetişebilmemesi vakfe süresi içinde bir an olsun Arafat'ta bulunmamasıdır?
Doğru Cevap: "B" Fevat
Soru Açıklaması
18.
Kabe aşağıdaki hangi peygamber tarafından yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hz. İbrahim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi haccı bozar?
Doğru Cevap: "C" Arafat vakfesini yapmadan cinsel ilişkide bulunmak
Soru Açıklaması
20.
Kabe'nin etrafında yedi defa dönmek suretiyle yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tavaf
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.