logo

1.
Aşagıdakilerden hangisi Hacerülesved'in bulunduğu köşeden veya hizasından başlayıp,Kabe'nin etrafında yedi defa dönmektir?
Doğru Cevap: "C" Tavaf
Soru Açıklaması
2.
Kabe'yi sol tarafına alıp kendisi Kabe'nin sağında olacak şekilde yürümek aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" Teyamün
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Müzdelife Vakfesinin zamanıdır?
Doğru Cevap: "C" Zilhiccenin 10.günü tan yerinin ağırmaya başlamasından güneşin doğmasına kadar olan süre
Soru Açıklaması
4.
Haccedenlerin arefe günü akşamı müzdelifede akşam ve yatsı namazlarını cem-i te'hir ile kılmalarının hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Vacip
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamalarının mekruhlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Şeytan taşlama günlerinde sırayla Küçük,Orta ve Akabe cemrelerine taş atmak
Soru Açıklaması
6.
Saçların traş edilmesi ve kısaltılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kadınların saçlarını dipten traş etmeleri sünnettir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi temettu've kıran haccının şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Hacceden kişi Hillı olmalıdır
Soru Açıklaması
8.
Hanefilere göre, umre ile hac arasında herhangi bir sebeple memlekete dönmekle kişi ne yapmış olur?
Doğru Cevap: "B" Sahih imlam
Soru Açıklaması
9.
Zıhar yemini yapan bir kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini yapması gerekmez?
Doğru Cevap: "C" On fakiri doyurmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi yanlışlıkla bir mü'mini öldüren kimsenin kefaret olarak yapması gerekenlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Mü'min bir köle azad etmek
Soru Açıklaması
logo

11.
Hacda ihrama girip de bir mazeret sebebiyle vaktinden önce traş olmak zorunda kalan kimsenin kefaret olarak aşağıdakilerden hangisini ödemesi gerekmez?
Doğru Cevap: "B" Sığır cinsinden bir hayvan kurban etmek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi tüp bebek uygulamasındaki doğru hükümdür?
Doğru Cevap: "C" Evli eşler arasında yapılan tüp bebek uygulaması
Soru Açıklaması
13.
İslam hukuku prensipleri açısından hangi şık yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Zaruret varsa bir ücret talep edilebilir
Soru Açıklaması
14.
İntihar ile ilgili hangi hüküm doğrudur?
Doğru Cevap: "D" İntihar eden Müslüman yıkanır,kefenlenir,cenaze namazı kılınır ve Müslüman mezarlığına gömülür
Soru Açıklaması
15.
Satım kurallarından hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Satım akdinin bulunması için tarafların temyiz şartına taşımalarına gerek yoktur
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış tanımlanlanmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kefalet:teslim alınan mala denir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Bizantinizm:dini otoritesini siyasal otoritenin önüne geçmesi ve himayesine almasıdır.
Soru Açıklaması
18.
Kur'an ve sünnet bağlamında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hz.Peygamberin açıklamaları kendini bağlar
Soru Açıklaması
19.
"Hilafet"tabiri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Hilafet:bir kimsenin yerine geçen kimse demektir
Soru Açıklaması
20.
Peygamber sonrası dönemle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Hz. Ebubekir genel şura yolu ile halife olmuştur
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.