logo

1.
Bedir Savaşında Müslümanların sancaktarları aşıdakilerden hangilerdir?
Doğru Cevap: "B" Mus’ab b. Umeyr, Ali b. Ebî Tâlib ve Sa’d b. Muaz
Soru Açıklaması
2.
Uhut savaşı hangi tarihte yapıldı?
Doğru Cevap: "A" Hicrî 3/ miladî 625
Soru Açıklaması
3.
Ahlak konusunu işleyen “Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn” adlı eser kime aittir?
Doğru Cevap: "C" Maverdî
Soru Açıklaması
4.
Peygamberimizin ahlakının sorulması üzerine “O’nun ahlakı Kur’ân ahlakı idi” şeklinde cevap veren kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Aişe
Soru Açıklaması
5.
“Sizden biri kendisi için sevdiğini (mümin) kardeşi için de sevmedikçe (gerçek anlamda) iman etmiş olamaz” hadisi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Îsâr
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi beşerî ilişkileri düzenleyen kurallardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Hukuk kuralları
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi görgü kurallarını en kapsamlı bir şekilde tanımlar?
Doğru Cevap: "D" “Terbiyeli ve nazik davranmak için tutulması gereken yollara tevessül etmek.”
Soru Açıklaması
8.
Bir başkasının evine girerken sergilenmeniz gereken en iyi davranış aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Usulüne uygun olarak kapıyı çalar, kim olduğumu söyler, müsaade edilince içeri girer ve selam veririm.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi beşerî ilişkilerde konuşma dilinin önemi ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Muhatabı ikna etmek için gerekli her şeyi yapmak
Soru Açıklaması
10.
Hacıların yemek sırasında tartıştıklarını gördüğünüzde nasıl davranmanız gerekir?
Doğru Cevap: "D" Münakaşanın doğru olmadığını söyler, mümin kardeşini kendisine tercih etmesi gerektiğini telkin ederim.
Soru Açıklaması
logo

11.
Anayasamıza göre milletvekili seçilme hakkından kimler yararlanamaz?
Doğru Cevap: "B" Otuz yaşından küçük olanlar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Ege Bölgesinde değildir?
Doğru Cevap: "C" Manyas gölü
Soru Açıklaması
13.
“Bütün toplum fertlerinin birbiriyle kurdukları ilişkileri bir düzen içersinde sağlayan, uyacakları kuralları koyan, çeşitli ihtiyaçları karşılayan, tehlikelerden koruyan siyesi bir otoritedir” tanımı, aşağıdakilerden hangisini açıklar?
Doğru Cevap: "D" Devlet
Soru Açıklaması
14.
Demokrasiyi diğer siyasal rejimlerden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hâkimiyetin kaynağının millet olması
Soru Açıklaması
15.
Milletvekilleri öncelikle kime karşı sorumludur?
Doğru Cevap: "D" Millete
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi vatandaşların devlete karşı görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Eğitim-öğretim görmek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Suudi Arabistan’da Türk Hac Organizasyonu başkanıdır?
Doğru Cevap: "B" Diyanet İşleri Başkanı
Soru Açıklaması
18.
2007 yılı hac kayıtları hangi tarihler arasında yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 12–30 Mart 2007
Soru Açıklaması
19.
Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 2006 yılında İstanbul’da
Soru Açıklaması
20.
Hac Dairesi Başkanlığı’nda kaç müdürlük vardır?
Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.