logo

1.
Sahifelerle ilgili verilenlerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz.Şit 40 sahife
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kur'an'ın muhtevasından değildir?
Doğru Cevap: "B" Lirik söyleyiş ve ilahiler
Soru Açıklaması
3.
Allah'ın kulları arasında seçtiği ve vahiyle şereflendirerek emir ve yasakların insanlara ulaştırmak üzere görevlendirdiği elçi"ye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Peygamber
Soru Açıklaması
4.
Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara haber veren,fakat yeni bir kitapve yeni bir şeriatla gönderilmeyip, önceki bir peygamberin kitap ve şeriatını ümmetine bildirmeye görevli olan peygambere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Nebi
Soru Açıklaması
5.
Hatemün nebiyyin ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Peygamberlerin sonuncusu
Soru Açıklaması
6.
İstislah metodunu uyguluyarak hükme ulaşırken esas alman maslahatlara ne denir?
Doğru Cevap: "B" Mesalih-Mürsele
Soru Açıklaması
7.
İstislah metodunu daha çok hangi fakihler kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Malikiler
Soru Açıklaması
8.
Fakihin şer'i-amel bir meselenin hükmünü ilgili delilerden çıkarabilmek için olanca gayreti sarfetmesi "neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" İctihad
Soru Açıklaması
9.
Teklif ehliyetinin diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Tam eda ehliyeti
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Şariin,yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir ifade ve üslupla yasakladığı fiildir?
Doğru Cevap: "A" Haram
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi Şariin,bizzat kendisindeki kötülük sebebiyle, baştan itibaren ve temelden haramlığına hütmetdiği fiildir?
Doğru Cevap: "B" Haram li-aynihi
Soru Açıklaması
12.
Hz.Peygamber'in, Allah katından bir tebliğ veya Allah'ın dinini açıklama niteliği taşımaksızın insan olması itibariyle yaptığı normal ve beşeri davranışlara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Zevaid sünnet
Soru Açıklaması
13.
Büyük abdes bozulduktan sonra dışkı ve idrar yollarında yapılacak dışkı,idrar vb. temizliği neyi ifade eder?
Doğru Cevap: "A" İstinca
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi"belli uzuvları usulune uygun olarak su ile yıkamak ve bazılarını da eldeki su ıslaklığı ile meshetmek" şeklindeki ibadet temizliği olarak tarif edilir?
Doğru Cevap: "A" Abdest
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisinde abdestli olmak farz değildir?
Doğru Cevap: "B" Kabeyi tavaf etmek
Soru Açıklaması
16.
Abdestte uzuvları üçer defa yıkamak ve su ile iyice ovmak aşağıdakilerin hangisi ile ifde edilir?
Doğru Cevap: "C" Delk
Soru Açıklaması
17.
Özür sahibi kişiler için söylenenlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Özürlü kimse her namaz vakti için abdest alır
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi bir nevi hükmı temizlik işlemi olup abdestte elin ıslaklığıyla bir uzuv, mest veya sargı üzerinde,teyemmümde ise yüz ve kollar üzerinde toprakla yapılan sembolik temizlik çeşididir?
Doğru Cevap: "B" Mesh
Soru Açıklaması
19.
Rahim içi damarlardan hayız ve nisaf hali dışında ve bir hastalık veya yapısal bozukluk sebebiyle gelen kana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İstihaze
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi namazın rükülerden değildir?
Doğru Cevap: "A" İntikal tekbiri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.