logo

1.
İslam literatüründe tanrı'nın kendini göstermesi genellikle hangi kavranlarla ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Yaratma ve buyurma
Soru Açıklaması
2.
Hz. Muhammed (s.a.v) ve Cibril rasında geçen bir diyalokda Cibril'in Hz. Muhammed'e (s.a.v) sorduğuüç kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İman-İslam-İhsan
Soru Açıklaması
3.
Tanrıya olan inancın ve ona yapılan ibadetin içtenlik derecesine İslam terminolojide ne diye adlandırılır?
Doğru Cevap: "C" ihlas c:İhlas-ihsan
Soru Açıklaması
4.
İslamın ana ve değişmez unsurları aşağıdakilerden hangileridir?
Doğru Cevap: "A" Kur'an-Sünnet
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi mezheb kelimesinin sözlük anlamı değildir?
Doğru Cevap: "A" İbadet
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Akaid mesebleri için kullanılan isimlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Hulul
Soru Açıklaması
7.
Allah'ı zatında sıfatlarında, fiilerinde bir kabul etmek, onu yegane tapınılan varlık, tek otorite tanımak aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "C" Tevhid
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sözlükte "gönülden bağlanılan, düğün atmışçasına sağlam inanılan şey anlamına gelir?
Doğru Cevap: "B" Akide
Soru Açıklaması
9.
Kur'an-ı Kerim'de ilk şeytandan ne diye bahsedilir?
Doğru Cevap: "B" İblis
Soru Açıklaması
10.
Allah teâla'nın kullarına yol göstermek ve aydınlatmak üzerine peygamberine vahyettiği sözlerine ve bunun yazıya geçirilmiş şekline ne denilir?
Doğru Cevap: "A" Kitap
Soru Açıklaması
logo

11.
Ehl-i kitap kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hrıistiyanlar ve Yahudiler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi asli delillerden değildir?
Doğru Cevap: "D" İstihsan
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi fer'i delillerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Kıyas
Soru Açıklaması
14.
Aşaüıdakilerden hangisi vaz'i hükümün çeşitlerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Sonuç
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi mutlak suyun özelliği değildir?
Doğru Cevap: "A" Kalınlığı
Soru Açıklaması
16.
İlmihal dilinde, kadınlara mahsus hallerdenilce aşağıdakilerden hangisi kastedilmez?
Doğru Cevap: "A" İhtilâm
Soru Açıklaması
17.
Yaratıldığı tabii halini koruyan, mahiyetini değiştirecek başka maddeler karışmamış suya ne denir?
Doğru Cevap: "C" Mutluk suyu
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi "dua etmek, övmek, tâzim etmek" gibi anlamlara gelmektedir?
Doğru Cevap: "A" Salât
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi belli belli eylemler ve özell rükünler ile yüce Allah'a kulluk etmektir?
Doğru Cevap: "B" Namaz
Soru Açıklaması
20.
Farzı üç rekat kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akşam
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.