logo

1.
Kur’an’ın mahluk olduğu fikri hangi kelâm akımının bir düşüncesidir?
Doğru Cevap: "C" Mu’tezile
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi İslâm’ın dışındaki dinleri tarafsız olarak inceleyen ilk Müslüman bilim adamlarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Birûnî
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi ‘Tanrısız’ bir dindir?
Doğru Cevap: "D" Caynizm
Soru Açıklaması
4.
Gerçekten olmuş olayları abartılı bir biçimde anlatan kutsal öykülere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mitos
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin temel özelliklerinden bir değildir?
Doğru Cevap: "E" Misyonerlik
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlığın özelliklerinden bir değildir?
Doğru Cevap: "C" Mabet
Soru Açıklaması
7.
Hıristiyanlığı Yahudilikten ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Teslis
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, Türkler’in İslâm’dan önce kabul ettikleri dinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şintoizm
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi iletişimin gerçekleşmesi için gerekli değildir?
Doğru Cevap: "C" Yanıt
Soru Açıklaması
10.
Bilgilendirme için söz konusu olan bilginin doğru, açık, anlamlı ve ilgi çekici olması aşağıdakilerden hangisinin temel ölçütüdür?
Doğru Cevap: "E" Konuşma
Soru Açıklaması
logo

11.
İletişimde başarı ve başarısızlığa katkıda bulunan faktörlerin en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tutum
Soru Açıklaması
12.
Din hizmetinde esas aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Gönüllülük
Soru Açıklaması
13.
Halkla ilişkiler konusu Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki birimlerden hangisinin alanına girmektedir?
Doğru Cevap: "B" Din Hizmetleri Daire Başkanlığı
Soru Açıklaması
14.
Cami içi iletişim ortamının sağlıklı olmasında aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
Doğru Cevap: "C" Din Görevlisinin ailevi ilişkileri
Soru Açıklaması
15.
Din hizmetlerinin en yaygın şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vaaz
Soru Açıklaması
16.
Hutbenin halkla ilişkiler faaliyeti içindeki yerinin değerlendirilmesi aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?
Doğru Cevap: "B" Hutbenin dini boyutunu kavramaya
Soru Açıklaması
17.
Üçüncü diyanet işleri başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahmed Hamdi Akseki
Soru Açıklaması
18.
Din işleri yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?
Doğru Cevap: "C" 1 Başkan-15 üye
Soru Açıklaması
19.
Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi nerededir?
Doğru Cevap: "A" Lozan
Soru Açıklaması
20.
AB Ülkesi olduğu halde “Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.