logo

1.
Öğle ile ikindi, akşam ile yatsı namazlarının birleştirilerek kılındığı mekânın adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Arafat ve Müzdelife
Soru Açıklaması
2.
İhramlı olan bir kimsenin haccın rükünlerini yerine getirmesine engel olmaya ne denir?
Doğru Cevap: "E" İhsar
Soru Açıklaması
3.
Tavafın ilk şavtında kısa adımlarla omuz silkerek çalımlı ve heybetli yürümeye ne denir?
Doğru Cevap: "A" Remel
Soru Açıklaması
4.
Başkalarında mevcut olan güzel meziyetleri örnek almaya ne denir?
Doğru Cevap: "D" Gıpta etmek
Soru Açıklaması
5.
“Gizli şirk” olarak nitelendirilen ahlâki kötülük hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kibir
Soru Açıklaması
6.
Arap yarımadasında yazının ilk geliştiği şehir aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hîre
Soru Açıklaması
7.
İslâmiyet öncesi Arap toplumunda başlık vermemek için kızların değiştirilmesiyle yapılan nikâha ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Nikah-ı şıgar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Araplarda haram aylardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Muharrem
Soru Açıklaması
9.
“Fetretül vahy” ne demektir?
Doğru Cevap: "C" İlk vahiyden ikinci vahiy gelene kadar geçen süre
Soru Açıklaması
10.
Hz.Muhammed’in Medine’de muhacirlerle ensarı kardeş ilan etmesi olan kardeşleştirme olayının diğer adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Muâhât
Soru Açıklaması
logo

11.
İfk olayı hangi gazve esnasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "E" Beni Mustalik Gazvesi
Soru Açıklaması
12.
Hicri 9.yıl(630-631) hangi isimle meşhurdur?
Doğru Cevap: "C" Heyetler yılı
Soru Açıklaması
13.
Hayber’in fethi hangi yıl gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" 7/628
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Hz.Ömer Dönemindeki savaşlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Nehrevan
Soru Açıklaması
15.
Ridde hareketleri hangi halife döneminde gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz.Ebu Bekir
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinin kapsamı içinde yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tarih
Soru Açıklaması
17.
İlmi, kalp ilmi beden ilmi şeklinde ilk sınıflayan kimdir?
Doğru Cevap: "D" Hz.Muhammed (s.a.v.)
Soru Açıklaması
18.
İnsanın hayvanî arzuları ve vasıflarını yok etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mahv
Soru Açıklaması
19.
Vahdet-i vücud fikrini sistemleştiren ilk mutasavvıf kimdir?
Doğru Cevap: "A" İbnül Arabi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki ilim dallarından hangisine Usulu’d-Din denir?
Doğru Cevap: "B" Kelâm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.