logo

1.
“İnsan rüzgârın önünde bir yaprak gibidir.” demek suretiyle insandan özgür iradeyi kaldıran ekol hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cebriye
Soru Açıklaması
2.
Kullanılmış veya temiz fakat temizleyici olmayan sulara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Mâ-i müsta’mel
Soru Açıklaması
3.
Büyük ve küçük abdest de denilen pisliklerden kurtulma olayına ne denir?
Doğru Cevap: "D" İstinca
Soru Açıklaması
4.
“Vacip” kavramı hangi mezhep için özel bir öneme haizdir?
Doğru Cevap: "E" Hanefi Mezhebi
Soru Açıklaması
5.
Namaz ne zaman farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Risaletin 2.yılında
Soru Açıklaması
6.
Farz namazlarla birlikte kılınan sünnetler hangi tür sünnet grubuna girer?
Doğru Cevap: "B" Revatip Sünnet
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi cumanın şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Sağır olmamak
Soru Açıklaması
8.
Şehid edildiği için yıkanmadan defnedilen halifenin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Hz.Osman
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hutbenin şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Abdestli olmak
Soru Açıklaması
10.
Cenaze namazının rüknü nedir?
Doğru Cevap: "E" Tekbirler ve kıyam
Soru Açıklaması
logo

11.
İki namazdan birini vaktin en sonunda, diğerini de kendi vaktinin başında kılmaya ne denir?
Doğru Cevap: "A" Cem’i Sûrî
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kan vermek orucu bozmaz
Soru Açıklaması
13.
İslâm’ın uygun bulmadığı bir oruç türü olan; hiç iftar etmeden tutulan oruca” ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Visâl orucu
Soru Açıklaması
14.
İtikafın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Sünnet-i kifaye
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisine zekât farz değildir?
Doğru Cevap: "B" Ticari malı olup da malı artmayan kişi
Soru Açıklaması
16.
Ehl-i hayvanlardan develerin zekât miktarı (nisabı) nedir?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
17.
“Nisap miktarı malın üzerinden bir yıl geçmesi veya o malın sahibinin elinde bir kameri yıl kalması”nın diğer bir adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Havli havelân
Soru Açıklaması
18.
“Kullanılmayan mücevherat nisap miktarını aşıyorsa zekât verilir” hükmü hangi mezhebe aittir?
Doğru Cevap: "C" Hanbelî
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farz olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Dinen zengin olmak
Soru Açıklaması
20.
Dışarıdan gelen hacıların ihrama girdikleri belli yerlere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Mikât
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.