logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi ay / hayız halinin en az müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "B" 3–1 gün
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi loğusalık halinin azami müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "D" 40–60 gün
Soru Açıklaması
3.
Mest üzerine meshin müddeti konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Mukim için bir gün bir gece, misafir için üç gün üç gece
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir terim değildir?
Doğru Cevap: "A" Tergib
Soru Açıklaması
5.
Namazda abdesti bozulan imamın, yerine cemaatten birini geçirmesine ne denir.
Doğru Cevap: "C" İstihlaf
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi sırasıyla İmam Ebû Hanife ve İmam Şafi’ye göre Cuma namazının sahih olması için gerekli asgari cemaat sayısını birlikte yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" İmam dâhil 4–40
Soru Açıklaması
7.
Zevâid tekbirleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Birinci rekâtta 3, 7
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden değildir?
Doğru Cevap: "A" Yüzü kıbleden çevirmek
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi “teşrik tekbirleri”ndeki “teşrik” kelimesinin sözlük anlamıdır?
Doğru Cevap: "C" Et kurutmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi güneş tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Küsuf
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Hımar ve izar erkek cenazenin kefeninin parçalarındandır.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Ramazan orucu kaza edilirken cinsel ilişkide bulunmak kefaret gerektirir.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Niyet etmek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi zekât ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" İnân
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi zekâtın vücup şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Ayniyet
Soru Açıklaması
16.
Peygamberimizin anneannesinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Berre
Soru Açıklaması
17.
Habeşistan’a yapılan ilk hicret aşağıdakilerden hangi tarihte yapıldı?
Doğru Cevap: "D" Peygamberliğin 5. yılı, miladî 615
Soru Açıklaması
18.
Müşriklerin Hâşimoğullarına uyguladıkları boykot kaç yıl sürdü?
Doğru Cevap: "A" Üç yıl
Soru Açıklaması
19.
Taif dönüşünde Zeyd, Utbe ve Şeybe’nin bağında dinlenirken kendisine üzüm ikram eden ve Peygamberimizin teklifi üzerine Müslüman olan kişinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Addas
Soru Açıklaması
20.
Peygamberimizin vefatından sonra sahabenin toplanıp Hz. Ebu Bekir’e biat ettikleri mahallin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Sakîfetü beni Sâide
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.