logo

1.
Nesh olayı en çok hangi alanda gözükmüştür?
Doğru Cevap: "C" Muamelat alanında
Soru Açıklaması
2.
Siyak-Sibak ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Ayetlerin birbirleriyle olan bütünlüğü
Soru Açıklaması
3.
“Geçmişte sabit olan bir durumun, değiştiğine dair bir delil bulunmadıkça, halen varlığını koruduğuna dair hüküm vermeye” ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İstishâb
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi zaman ve mekana göre değişen hükümlere çözüm bulan hukuk kaynağının adıdır?
Doğru Cevap: "E" İctihad
Soru Açıklaması
5.
İslâm hukukunun temel eserlerinden biri olan “er-Risale” hangi ilim adamına aittir?
Doğru Cevap: "D" İmam Şafiî
Soru Açıklaması
6.
İslam inanç tarihinde “büyük günah işleyenin kâfir olup dinden çıktığını” ifade eden grup aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Hariciler
Soru Açıklaması
7.
“Âlemin sonradan yaratılmış olması” gerekçesine dayanmakla Allah’ın varlığını ispatlamayı amaçlayan delil hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hudûs delili
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisinde, “Allah’ta olumsuzluğun olmadığını bildiren sıfatlar”ı tanımlayan bir ifade kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "E" Selbî sıfatlar
Soru Açıklaması
9.
Eldeki mevcut İncil nüshalarının en eskisi hangi dilde kaleme alınmıştır?
Doğru Cevap: "C" Yunanca
Soru Açıklaması
10.
“Yazılmış sahifelerden oluşan kitap” anlamına gelen kavram aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mushaf
Soru Açıklaması
logo

11.
Tevhid ilkesini kabul eden ve diğer İncillerle uyuşmayan İncil hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Barnaba
Soru Açıklaması
12.
Hıristiyanlar Tevrat metinlerine ne ad verirler?
Doğru Cevap: "B" Ahd-i Atik
Soru Açıklaması
13.
Kur’an ayetlerine; “okunarak kelimeler halinde indirilen” anlamına gelen hangi tür vahiy ismi verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Vahy-i metlüv
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bir vahiy çeşidi değildir?
Doğru Cevap: "B" Allah’ın aracısız konuşması
Soru Açıklaması
15.
“Kâinatın Allah tarafından takdir edilen ömrünün son bulmasına ne denir?
Doğru Cevap: "D" Kıyamet
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisinde cennetin isimlerinden sayılamayacak bir kavram vardır?
Doğru Cevap: "A" Cennet-i Kübra
Soru Açıklaması
17.
Kıyamet gününde insanların toplanacakları ve yaptıklarının hesabını verecekleri yerin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Mahşer
Soru Açıklaması
18.
Kelime anlamı ‘kazanmak,yapmak’ olan ve Eş’ari ekolüyle özdeşleşmiş kavram hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kesb
Soru Açıklaması
19.
İnsan fiilleriyle konusundaki açmazı çözmek için;”bir fiilde iki cihet vardır. İnsanın ve Allah’ın kudreti” ara görüşünü ileri süren düşünce akımının adı nedir?
Doğru Cevap: "A" Mâturidyye
Soru Açıklaması
20.
“İnsan fiilleri Allah tarafından yaratılır.” Düşüncesini savunan kelam ekolü hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Eş’ariler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.