logo

1.
Say'ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü nedir?
Doğru Cevap: "D" Vacip
Soru Açıklaması
2.
Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?
Doğru Cevap: "C" Kurban bayramının 1.,2.,3. ve 4 günü
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "A" Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak
Soru Açıklaması
4.
Bayram günlerinde minada gecelemenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet
Soru Açıklaması
5.
Hacda saçları traş etmenin veya kısaltmanın zamanı hangi gündür ?
Doğru Cevap: "C" Kurban kesme günü
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sünnetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bayramın dördüncü günü müzdelifede gecelemek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yapılış yönünden haccın çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Umre Haccı
Soru Açıklaması
8.
Mikatı ihramsız geçmenin cezası aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "A" Bir koyun kurban etmek
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Hac ile ilgili bir terim değildir ?
Doğru Cevap: "B" Beden
Soru Açıklaması
10.
İhsar neye denir?
Doğru Cevap: "C" Hac ve Umre için İhrama giren kimsenin arafat vakfesinden ve tavaftan alıkonulmasına
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi yemin çeşitlerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Yemini Kefaret
Soru Açıklaması
12.
Geçmiş veya şimdiki zamana ait bir iş üzerine bilerek yalan yere yemin etmek aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisine girer?
Doğru Cevap: "A" Yemini Gamus
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki zekât örneklerinden hangisi ile zekât borcu
edâ edilmiş olmaz?
Doğru Cevap: "C" Zekâtla mükellef kişi, niyet ederek fakir kimseyi yedirmesi durumu
Soru Açıklaması
14.
Zekâtla ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Balık türlerinde 1/40 oranında zekât verilir
Soru Açıklaması
15.
Bir çiftçinin, sütünü satmak
amacıyla mandırada beslediği
ve senenin ancak beş ayında
meralarda otlattığı otuz ineği
var. Bu çiftçi, zekât konusunda aşağıdakilerden hangisini
yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Bu ineklerden zekât gerekmeyeceğinden sattığı süt nisâba ulaşıyorsa 1/40’ını zekât olarak vermesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hayvanların zekâtı ile ilgili yanlış
bir bilgidir?
Doğru Cevap: "C" 10 devede 1 koyun zekât verilir
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kâğıt paraların zekâtı, kendileri hakîkî para olmamakla birlikte üzerlerinden bir yıl geçmesi halinde % 2,5’tur
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Zekât borcu, zekâta tâbî malın üzerinden bir yıl geçtikten sonra ancak ramazan ayından sonra ödenmelidir
Soru Açıklaması
19.
Aşağıda verilen nisâb ölçülerinden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Gümüşte 200 miskâl
Soru Açıklaması
20.
Fıtır sadakasının miktarı
buğdaydan kaç gramdır?
Doğru Cevap: "B" 1460 gr
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.