logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi itikadi mezheplerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Maturidiyye
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi ameli mezheplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eş’ari
Soru Açıklaması
3.
Maturidiyye mezhebinin mezhebinin kurucusu kimdir?
Doğru Cevap: "A" Ebu Mansur Maturidi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" İrade
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi vahyin çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hiçbiri
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi miladi 325 yılında İznik’te toplanan ruhani meclis tarafından kabul edilen incillerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Selkisolf
Soru Açıklaması
7.
Resul kime denir?
Doğru Cevap: "A" Kendisine kitap indirilen peygamber
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi temiz suyun vasıflarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Mavi
Soru Açıklaması
9.
İstinşak neye denir?
Doğru Cevap: "B" Buruna üç kez su çkmeye
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sünnet olan abdest
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozmayan şeylerden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Gözlerden gülerken yaş gelmesi
Soru Açıklaması
12.
Ayağa giyilen mestlere mesh edilebilmesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Mestler deriden yapıldığı gibi çoraptan da yapılabilir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi teyemmümün şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ayakları meshetmek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi teyemmümü bozan şeylerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kullanma imkanı olmayan suyun bulunması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi guslün sünnetlerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "C" Banyoda yıkanmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nafile namaz kılmak mekruhtur ?
Doğru Cevap: "B" Tuvalet için sıkıştığı vakitte
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi namazın şartlarından biri değildir ?
Doğru Cevap: "C" İftitah tekbiri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıraat
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi namazın sünnetlerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "B" Kıyamda iki ayağın arasını beş parmak açmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi namazı bozan şeylerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Tebessümle gülümsemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.