logo

1.
Diyanet, “Kutlu Doğum Haftası” etkinliklerini hangi yıldan
beri gerçekleştiriyor?
Doğru Cevap: "B" 1989
Soru Açıklaması
2.
Bakanlıklar arası hac ve umre
kuruluna hangi kurumun temsilcisi başkanlık eder?
Doğru Cevap: "C" Diyanet İşleri Başkanlığı
Soru Açıklaması
3.
Hac için Suudî Arabistan makamlarınca kota uygulanması
hâlinde, hacı adaylarının hangi usûlle belirleneceğine hangi
organ karar verir?
Doğru Cevap: "D" Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu
Soru Açıklaması
4.
Seyahat acenteleri hangi
yıldan îtibâren Diyanet İşleri
Başkanlığının gözetim ve denetimi altında hac organizasyonu düzenlemektedir?
Doğru Cevap: "B" 1988
Soru Açıklaması
5.
Hac ve umre işlerinin genel
gözetim ve denetimini yaparak çalışmaların yurt içinde
ve yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için gerekli
kararları almak; hac ve umre
ücretlerinin miktârını ve sarf
yerlerini belirlemek hangi
organın görevidir?
Doğru Cevap: "C" Hac Ve Umre Komisyonu
Soru Açıklaması
6.
Hac İdâre Merkezi başkanlığını aşağıdakilerden hangisi
yürütür?
Doğru Cevap: "C" Hacdan sorumlu DİB. Bşk. Yrd
Soru Açıklaması
7.
Türkiye’de hac sempozyumu ilk defa nerede ve hangi
tarihte yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" 2006 yılında İstanbul’da
Soru Açıklaması
8.
Suudî Arabistan Krallığı ve
İslâm ülkeleri dışişleri bakanları tarafından hac kotası
uygulama kararını nerede ve
ne zaman yaptıkları toplantıda almışlardır?
Doğru Cevap: "C" Ammân, 1987
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki bakanlıklardan
hangisi “Bakanlıklararası Hac
Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Milli Savunma Bakanlığı
Soru Açıklaması
10.
Hac seyehati düzenleme
görevi hangi yıl Diyanet İşleri
Başkanlığına verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" 1979
Soru Açıklaması
logo

11.
Umre seyehati düzenleme
görevi hangi yıl Diyanet İşleri
Başkanlığına verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 1984
Soru Açıklaması
12.
Belli şartları taşıyan (A) grubu Seyahat Acentelerinin de
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın
gözetim ve denetimi altında
hac seyahati düzenleyebilecekleri düzenlemesi hangi yıl
yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 1988
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki acentelerden
hangisi Diyanet İşleri
Başkanlığı’nın gözetim ve
denetimi dışında müstakil
olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
Doğru Cevap: "D" Hiç biri
Soru Açıklaması
14.
Suudî Arabistan’da ülkemiz
hac organizasyonu ile ilgili
olarak oluşturulan Hac İdâre
Merkezi Başkanlığı görevini
aşağıdakilerden hangisi yapar?
Doğru Cevap: "C" Hac Dairesi Başkanı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Diyanet İşleri Başkanlığı gözetim ve denetimi dışında müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenlenebilir
Soru Açıklaması
16.
Uluslararası ilk hac kongresi
nerede ve hangi tarihte toplanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Mina/Akabe’de 1923
Soru Açıklaması
17.
Bakanlıklararası Hac ve Umre
Kurulu’nda aşağıdakilerden
hangisinden müsteşâr veya
müsteşâr yardımcısı yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Dışişleri Bakanlığı
Soru Açıklaması
18.
. Hac ve umreye hangi yoldan
gidileceği, hac ve umreye
gidecek vatandaşların sağlıklarının korunması ve bu
seyahatlerin yurt içinde ve
yurt dışında düzenli bir şekilde yürütülmesi için alınması gereken tedbirlere dâir
kararları hangi organ alır?
Doğru Cevap: "C" Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu
Soru Açıklaması
19.
Allah’a mücâhede ve riyâzetle
ulaşmak isteyen iyilerin yolu
anlamına gelen ve bu yola girenlerin iyi huylar edinmeye,
gönlünü arındırmaya, kalbini
temizlemeye, iç dünyalarını
îmâr etmeye önem verdikleri
tarîkât yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tarîk-i Ebrâr
Soru Açıklaması
20.
Yardımlaşma kavramı, dînî
kullanımda aşağıdaki terimlerden hangisi ile ifâde edilir?
Doğru Cevap: "B" Teâvün
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.