logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi
tavâfın vâciplerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "C" Tavâfı huşû ile yapmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi
tavâfın sünnetlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Tavâf esnasında Kâbe’yi sol tarafına alarak yürümek
Soru Açıklaması
3.
Şeytan taşlamada taş atmanın zamanı hangi günlerdir?
Doğru Cevap: "C" Kurban bayramının 1.,2.,3.ve 4 günü
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi şeytan taşlamanın sünnetlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bir cemreye aynı gün yediden fazla taş atmak
Soru Açıklaması
5.
Hacda saçları traş etmenin
veya kısaltmanın zamanı hangi gündür?
Doğru Cevap: "C" Kurban kesme günü
Soru Açıklaması
6.
Hac aylarında ve bir yıl içinde
bir ihrâmla umre ve haccı
birlikte îfâ etmek, hangi hac
türüdür?
Doğru Cevap: "A" Hacc-ı Kırân
Soru Açıklaması
7.
Hac aylarında ve bir yıl içinde
iki ihrâmla umre ve haccı
birlikte îfâ etmek hangi hac
türüdür?
Doğru Cevap: "C" Hacc-ı Temettû
Soru Açıklaması
8.
Harem bölgesi ile mîkât yerleri (sınırları) arasında kalan
alana ne denir?
Doğru Cevap: "A" Hill Bölgesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi hac
için Medîne yönünden gelenlerin mîkât mahallidir?
Doğru Cevap: "A" Zü’lhuleyfe
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hac
için Mısır ve Sûriye yönünden
gelenlerin mîkât mahallidir?
Doğru Cevap: "C" Cuhfe
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi hac
için Irak yönünden gelenlerin
mîkât mahallidir?
Doğru Cevap: "D" Zât’ü Irk
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farz tavâfıdır?
Doğru Cevap: "D" İfâda tavâfı
Soru Açıklaması
13.
Eyyâm-ı Mina” hangi günlerdir?
Doğru Cevap: "A" Zilhicce’nin 10, 11, 12 ve 13.günleri
Soru Açıklaması
14.
Bedene cezasını gerektiren
cinâyet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Arafat vakfesinden sonra ilk tahallülden önce cinsel ilişkide bulunmak
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dem
cezasını gerektirmez?
Doğru Cevap: "C" Kudûm tavâfını abdestsiz yapmak
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler için hac mîkât yeri
değildir?
Doğru Cevap: "B" Yelemlem
Soru Açıklaması
17.
Kırân ve temettû’ hedy için
parası olmayan kimse aşağıdakilerden hangisini yapar?
Doğru Cevap: "D" Kurban bayramından önce üç gün, memleketine dönünce yedi gün oruç tutar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mizâb: Ziyâret ve umre tavâflarını abdestsiz; kudûm, vedâve umre tavâflarını cünüp olarak yapmaktır
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Cumhura göre, namazda sesli olarak gülmek abdesti bozar
Soru Açıklaması
20.
Abdest ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Şâfiîlerde kaplama mesh farzdır
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.