logo

1.
Ziyaret tavâfını yapmadan
memleketine dönen kimse,
bu eksikliği gidermek için
aşağıda belirtilenlerden hangisini yapmalıdır?
Doğru Cevap: "D" Bizzat Mekke’ye dönüp bu tavâfı yapmalıdır
Soru Açıklaması
2.
Hangi mezheplere göre,
ömürde bir defa umre yapmak farzdır?
Doğru Cevap: "C" Şâfiîve Hanbelî
Soru Açıklaması
3.
Bir kimsenin bedel olarak
bir başkasının yerine hac
yapabilmesi için kendi adına
daha önce hac yapmış olması
gerekir” hükmü mezheplerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "A" Şâfiîve Hanbelî
Soru Açıklaması
4.
Nâfile hacda vekâletin geçerli
olabilmesi için vekilin kendi
adına farz haccı yapmış olması gerektiği şartını öne süren
imâm hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İmâm Şâfiî
Soru Açıklaması
5.
Hac aylarından önce ihrâma
girilemez” görüşü kime aittir?
Doğru Cevap: "A" İmâm Şâfiî
Soru Açıklaması
6.
Ziyaret tavâfının son iki şavtını âdetli olarak yapan kimsenin hangi cezayı ödemesi
gerekir?
Doğru Cevap: "D" İki sadaka-i fıtır
Soru Açıklaması
7.
Mekkîler kudûm tavâfını ne zaman yaparlar?
Doğru Cevap: "C" Hiç biri
Soru Açıklaması
8.
Cemrelerin Mina’dan Mekke-i
Mükerreme istikâmetine
doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cemre-i akabe,cemre-i vustâ,cemre-i suğrâ
Soru Açıklaması
9.
İmâm Muhammed ve Ebû
Yûsuf’a göre Müzdelife’de
akşam ve yatsı namazlarını
cem’i te’hîr ile kılmanın hükmü sırasıyla aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Vâcip-sünnet
Soru Açıklaması
10.
En faziletli hac türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hanefîlere göre Kırân; Şâfiî ve Mâlikîlere göre İfrâd; Hanbelîlere göre Temettû’dur
Soru Açıklaması
logo

11.
İhrâmlı kimsenin evlenmesinde veya evlendirilmesinde
herhangi bir sakınca olmadığı görüşü kime aittir?
Doğru Cevap: "C" İmam EbûHanîfe ve İmâmeyn
Soru Açıklaması
12.
Hanefî mezhebine göre Hacc-ı
Kırân’a niyet etmiş muhrim
hacdan engellenmiş olduğu
takdirde ihrâmdan çıkabilmesi için, aşağıdakilerden
hangisini yapar?
Doğru Cevap: "B" Mekke-i Mükerreme’nin hareminde kesilmek üzere iki kurban gönderir
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki tanımlardan hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "D" Mevât: Mîkâtsınırları içerisinde izdihâm vb. sebeplerle vefât etmiş kişiye denir
Soru Açıklaması
14.
Kurban bayramının ilk üç
günü Mina’da gecelemenin
hükmü sırasıyla Mâlikî ve
Hanefî mezheplerine göre
nedir?
Doğru Cevap: "D" Vâcip-sünnet
Soru Açıklaması
15.
Şeytan taşlama, kurban kesme ve traş olma arasındaki
tertîbe uymama ile ilgili doğru hüküm aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ebû Hanîfe’ye göre dem gerekir. Diğer müctehîdlere göre ise bir şey gerekmez
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi
fıtır sadakası kadar bağışta bulunmayı gerektiren
cinâyetlerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Erkekler için bir tam gündüz veya gece süresince giyim eşyası giymek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi haram aylardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Şâbân
Soru Açıklaması
18.
Mîkâtı ihrâmsız geçmenin
cezası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bir koyun kurban etmek
Soru Açıklaması
19.
Hedy ne demektir?
Doğru Cevap: "B" Hac ve umrede kesilen kurbandır
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Şeytan taşlamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.