logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi haccın rükünlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Safâile Merve arasında yürü-mek
Soru Açıklaması
2.
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine
göre, bayram’ın birinci günü
şeytan taşlamanın vakti ne
zaman başlar?
Doğru Cevap: "B" Gece yarısından îtibâren
Soru Açıklaması
3.
Mâlikî mezhebine göre, Müzdelife vakfesinin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arefe günüakşamı güneşin batışından bayram sabahı fecr-i sâdıka kadar
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi haccın sahîh (geçerli) olmasının
şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Hepsi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi
haccın edâsının şartlarından
biridir?
Doğru Cevap: "C" Yol güvenliğinin bulunması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi
tavâfın vâciplerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tavâf esnasında Kâbe’yi sağtarafına alarak yürümek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi
tavâfın sünnetlerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "A" Tavâf esnasında Kâbe’yi sol tarafına alarak yürümek teyâmün
Soru Açıklaması
8.
Sa’y’ı dört şavttan sonra yediye tamamlamanın hükmü
nedir?
Doğru Cevap: "A" Vâcip
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil vâciplerindendir?
Doğru Cevap: "C" Müzdelife vakfesini yapmak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden
değildir?
Doğru Cevap: "C" Tavâfa hacer-i esved veya hizâsından başlamak
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi
tavâfın geçerli olmasının
şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Teyâmün
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi
tavâfın sünnetlerindendir?
Doğru Cevap: "B" Hervele yapmak
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Arafat vakfesinin geçerli olmasının şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Vakfeyi arefe günüzevâl vaktinden sonra yapmak
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi
Müzdelife vakfesinin geçerli
olmasının şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Güneş doğmadan önce Müzdelife’den ayrılmak
Soru Açıklaması
15.
İlk tahallülden sonra aşağıdaki ihrâm yasaklarından
hangisi sona ermez?
Doğru Cevap: "C" Cinsel ilişki yasağı
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hacca vekil göndermenin şartlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Haccın, müvekkile önceden farz olmuş olması
Soru Açıklaması
17.
Cemreleri taşlama ile ilgili
aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Bayramın ikinci günüküçük, orta,büyük cemreler taşlanır
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi
Kâbe’nin rükünlerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Rükn-üİbrâhim
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Hacca gidecek kimsenin zengin olması şarttır
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki hükümlerden hangisi haccın müstakil sünnetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Arefe günüMina’da gecelemek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.