logo

1.
Aşağıda verilen oruç çeşitlerinden hangisi farz oruçlar
içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Nezir orucu
Soru Açıklaması
2.
Iskât-ı savmda sadece bir oruç
keffâretinin ödeniyor olması
aşağıdakilerden hangisi ile
gerekçelendirilebilir?
Doğru Cevap: "C" Keffâretie dâedilmeden yeniden keffâret gerektirecek şekilde oruç bozmadan dolayı tek keffâretin yeterli oluşu.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi
Hanefîlere göre niyetlerin
zamanlarıyla ilgili yanlış bir
açıklamadır?
Doğru Cevap: "C" Günübelirlenmiş adak orucuna niyet edecek kişi o gün imsak vaktine kadar niyet etmiş olmalıdır
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda belirtilen hangi günlerde oruç tutulmaz?
Doğru Cevap: "D" Ramazan bayramının ilk günüve kurban bayramının tüm günleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi oruç
için kazâyı gerektiren bir durum değildir?
Doğru Cevap: "D" Uyurken ihtilâm olmak
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Az miktarda tuz yemek keffâreti gerektirir
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi bütün
mezheplere göre ramazanda
ilaç kullanımı ile ilgili yanlış
bir hükümdür?
Doğru Cevap: "D" Oruçluyken iğne yaptırmanın orucu bozacağında icmâvardır
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dâvûd orucu Dâvûd peygambere has bir oruçtur, sonraki ümmetler için zorluğundan dolayı mekrûh kılınmıştır
Soru Açıklaması
9.
Oruçlu bir kişinin abdest
alırken yanlışlıkla su yutması
durumunda aşağıdakilerden
hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "C" Sadece kazâgerekir
Soru Açıklaması
10.
Hanefî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi orucu
bozup hem kazâ hem de
keffâret gerektirir?
Doğru Cevap: "A" Az miktarda tuz yemek
Soru Açıklaması
logo

11.
İhtilâf-ı metâlia îtibâr edilir,
yani dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan müslümanlar,
hilâlin kendi bölgelerinde
görülmesi ile oruca başlarlar” görüşü hangi müçtehide
aittir?
Doğru Cevap: "A" İmâm Şâfiî
Soru Açıklaması
12.
Vaktinde tutulmayan bir
Ramazan orucunun kazasını
yerine getirmeden yeni bir
Ramazanın gelmesi halinde
kazâ ile birlikte ayrıca fidye
vermek de gerekir” görüşü
hangi müçtehide aittir?
Doğru Cevap: "D" İmâm Şâfiî
Soru Açıklaması
13.
Başlanan nâfile ibâdetlerin
tamamlanması vâcip olmadığı için tamamlanmadan
bozulan nâfile orucun kazası
gerekmez” görüşü hangi müçtehide aittir?
Doğru Cevap: "A" İmâm Şâfiî
Soru Açıklaması
14.
Ramazan orucu ne zaman
farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hicretten bir buçuk yıl sonra
Soru Açıklaması
15.
Ramazan bayramının ilk
günü ve kurban bayramı günlerinde oruç tutmanın hükmü
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Haram
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi
imsâk vaktinden önce geceleyin niyet edilmesi gereken
oruçlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Nâfile oruçlar
Soru Açıklaması
17.
Oruçlu iken akşam ezânı
okundu zannedip yanlışlıkla
orucunu açan kişi ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Kazâorucu tutar
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi
orucun edâsının şartlarından
birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Niyet etmek
Soru Açıklaması
19.
Oruç keffâreti olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?
Doğru Cevap: "B" 60 köle birden âzât etmek
Soru Açıklaması
20.
Kamerî ayların her 13, 14 ve
15. günlerinde tutulan oruç
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eyyâm-ı bîd
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.