logo

1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" zekat vermeye niyet etmek
Soru Açıklaması
2.
Namaza “Allahu Kebir” diye tekbir alarak başlayan kişinin namazı için aşağıdaki hükümlerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" sahihtir
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi namazın vaciplerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" intikal tekbirleri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki Cümlelerden hangisi Ravza-i mutahharayı tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Peygamberimizin minberi ile kabri arasındaki kısımdır
Soru Açıklaması
5.
Habeşistana yapılan birinci hicret, hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Peygamberliğin 5.yılında
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Senetül Hüzün” ifadesinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Peygamberimizin eşi Hz.Hatice ile amcası Ebu Talibin öldüğü yıldır
Soru Açıklaması
7.
İkinci akabe biatı hakkında aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" miladi 622 yılında Akabe’de ikisi kadın olmak üzere Medineli 75 müslüman peygamberimize biat etti
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Medine sözleşmesinin maddelerinden değildir?
Doğru Cevap: "A" Hıristiyanlar,Müslümanlarla harp ettikleri müddetçe harcamalara katılacaklardır
Soru Açıklaması
9.
Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Hicri 7 / Miladi 628
Soru Açıklaması
10.
Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Ranuna vadisinde beni avf yurdunda
Soru Açıklaması
logo

11.
İslam tarihinde inşa edilen ilk mescid aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kuba mescidi
Soru Açıklaması
12.
Ahlaki yaptırımların en güçlü kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Din
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi ahlak ilmi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Tecessüs
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasında insani ilişkilerin kopmasına sebep olur?
Doğru Cevap: "B" Mütecessis olmak
Soru Açıklaması
15.
Sağlığı bozacak şekilde nafile ibadetlerle meşgul olan hacı adaylarına karşı nasıl bir tutum sergilersiniz?
Doğru Cevap: "C" farz ibadetleri yapabilmek için sağlığına dikkat etmesi gerektiğini anlatırım
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi beşeri ilişkilerle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Çok okumak
Soru Açıklaması
17.
Cumhuriyet döneminde ilk diyanet işleri başkanı kimdi?
Doğru Cevap: "D" Rifat Börekçi
Soru Açıklaması
18.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı kaç yıl için seçilir?
Doğru Cevap: "A" 7
Soru Açıklaması
19.
“el-Kanun Fi’t-Tıb” adlı eseri kim kaleme almıştır?
Doğru Cevap: "D" İbni Sina
Soru Açıklaması
20.
“el-Hıkhul Ekber” adlı esri kim kaleme almıştır?
Doğru Cevap: "A" Numan b.sabit b-Muhammed
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.