logo

1.
Mukîm bir kimse; öğlenin
farzını cuma zannederek,
yatsının farzını terâvîh zannederek kâde-i ûlâda selam
verirse ne gerekir?
Doğru Cevap: "A" Namazın iâdesi
Soru Açıklaması
2.
Îmâ ile namaz kılmak ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Namazda ruku ve secdeye işaret olunmak üzere başı eğerek namaz kılmak
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakiler hangisi cenâze
namazının sünnetlerinden
biri değildir?
Doğru Cevap: "B" En az imamın arkasında üç cemaatin bulunması
Soru Açıklaması
4.
Bir namazın (öğle veya ikindi), diğer namazın (akşam
veya yatsı) vaktinin girmesine yakın bir zamana kadar
geciktirilip, bu namazın
kılınmasından sonra diğerinin vaktinin girmesi ve bu
namazın da kendi vaktinde
kılınması olayına ne denir?
Doğru Cevap: "C" Cem’ü’l muvâsala
Soru Açıklaması
5.
Bir kişi iftitâh tekbîri alıp
kıyâm ve kıraatten sonra
rükû etmeden doğrudan secdeye inerek birinci secdede
rükû etmediğini hatırlayacak
olursa ne yapmalıdır?
Doğru Cevap: "B" Ayağa kalkıp rükû unu yaptıktan sonra namaza devam etmelidir
Soru Açıklaması
6.
Farzın geciktirilmesi şeklinde
yapılan hatalarda sehiv secdesi
gerekmektedir.
Vâcibin hem geciktirilmesi
hem de unutulması şeklinde
yapılan hatalarda sehiv secdesi
gerekmektedir.
Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisinde sehiv secdesi gerekmemektedir?
Doğru Cevap: "C" Farz bir namazı kılan kişi birinci oturuşu unutup kıyâm için tam ayağa kalktıktan sonra birinci oturuşu unuttuğunu hatırlayıp tekrar oturduğunda
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi
cuma namazının vücûp şartlarını taşır?
Doğru Cevap: "D" Fizîkî şartları ve imkânları Cuma kılmaya müsait mahkûmlar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki vakitlerden hangisinde kazâ namazı kılınmaz?
Doğru Cevap: "A" Güneşin doğmasından yükselmesine kadar olan vakitte
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi
cuma namazının sıhhat şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Namazdan sonra hutbe okumak
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisinin
namazda iken yapılması
mekrûh değildir?
Doğru Cevap: "D" Namazda öksürüğü bastırmak
Soru Açıklaması
logo

11.
Güneşin tam tepe noktasında
olduğu ve namaz kılmanın
mekrûh olduğu vakte ne denir?
Doğru Cevap: "B" İstivâ vakti
Soru Açıklaması
12.
Namazın farzları ile ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kâde-i ûlâ , Mâlikîlere göre rükündür
Soru Açıklaması
13.
Cemaatle namaz kıldırırken
abdesti bozulan imamın yerine bir başkasının getirilmesi, aşağıdaki kavramlardan
hangisi ile ifâde edilir?
Doğru Cevap: "D" İstihlâf
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi
Zellet-ül Kârî kavramının
tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Namazda kıraat hatalarıdır
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "C" İhsâr
Soru Açıklaması
16.
Kavme kelimesi aşağıdakilerden hangisini ifâde etmektedir?
Doğru Cevap: "D" Rükû dan doğrulmaktır
Soru Açıklaması
17.
Erzurum’da doğup daha sonra İzmir’e yerleşmiş olan bir
kimse herhangi bir sebeple
doğduğu yer olan Erzurum’a
10 günlüğüne gitse, bu kişinin durumu ne olur?
Doğru Cevap: "B" Seferî olur
Soru Açıklaması
18.
İzâr ve lifâfe bulunamayıp
sadece bir kat bez bulunması
durumunda erkek veya kadın
cenazenin sarıldığı tek parça
beze ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kefen-i zarûret
Soru Açıklaması
19.
Gözleri, kaşları veya kalbiyle
işaret etmek sûretiyle kılınan
namaz nasıl namazdır?
Doğru Cevap: "C" Böyle bir namazın ilmihal kitaplarında yeri yoktur
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki vakitlerden hangisinde nâfile namaz kılınabilir?
Doğru Cevap: "A" Gece yarısı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.