logo

1.
İmamın terâvîh namazında
açıktan okunması gereken
yerleri gizli okuması durumu
hangi sonucu doğurur?
Doğru Cevap: "B" İmam ve cemaat herkese sehiv secdesi gerekir
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi sehiv
secdesi yapmayı gerektirir?
Doğru Cevap: "B" Tahiyyât duâsını okumayı unutarak terk etmek
Soru Açıklaması
3.
Bir insanın doğup büyüdüğü
veya evlenip içinde yaşamak
istediği veya içinde barınmayı
kastettiği yerdir.
Bir kimsenin doğduğu, evlenip
ailesini yerleştirdiği veya kendisi
yerleşmeye karar verdiği yer olmamak kaydıyla on beş günden
fazla kalmak istediği yerdir.
Bir yolcunun on beş günden az
kalmayı planladığı yerdir.
Yukarıdaki tanımlar sırasıyla
aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmektedir?
Doğru Cevap: "C" Vatan-ı aslî, vatan-ı süknâ, vatan-ı ikâme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıda verilen vitir namazı
örneklerinden hangisi hiç bir
mezhebe göre sahîh değildir?
Doğru Cevap: "C" Kendi başına müstakil bir namaz olduğu için yatsı namazından önce kılınan vitir namazı
Soru Açıklaması
5.
Bayram günleriyle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisi tüm
mezheplere göre doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Bayram namazını cemaatle kılma zorunluluğu yoktur münferit olarak da kılınabilir
Soru Açıklaması
6.
Bir mescitte kurallara uyarak
inzivâya çekilmeye ……… denir.
Bir namazı vaktinde kılmaya
…….. denir.
Bir namazı vaktinden sonra
kılmaya ………. denir.
Vaktinde kılınmayan namaza
………. denir.
Yukarıdaki boşlukları uygun
doldurmak için hangi seçenek
doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Îtikâf/edâ/kazâ/fâite
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen bilgilerden
hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Seferî bir kimse bayram namazlarıyla mükellef değildir
Soru Açıklaması
8.
Aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Seferî bir kimse, sefer esnasında kazâya kalan namazını, aslî vatanına dönünce 4 rek’at olarak kaza eder
Soru Açıklaması
9.
Aşağıda verilen kavramlardan
hangisinin karşılığı yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Vatan-ı Aslî: 15 gün veya daha fazla kalmaya niyet edilen yerdir
Soru Açıklaması
10.
Farz ibâdetlere bağlı olarak
yaptığımız nâfile ibâdetler
hangi terim ile ifâde edilir?
Doğru Cevap: "A" Revâtib Sünnet
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi,
namazda iken imam yapmasa
bile cemaat tarafından yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "C" Kâde-i âhire
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi
erkekler için üç parça olan
kefen parçalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Etek örtüsü
Soru Açıklaması
13.
Muktedî kime denir?
Doğru Cevap: "A" Namazda imama uyan kişiye
Soru Açıklaması
14.
Mesbûk kime denir?
Doğru Cevap: "C" Birinci rekâttan sonra imama yetişen kişiye
Soru Açıklaması
15.
Lâhik kime denir?
Doğru Cevap: "D" İmama birinci rekâtta yetişip 2. rekâtı kaçırıp üçüncü rekâtta yetişen kişiye
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki durumlardan
hangisinde imam yapmasa
da muktedî, imama mutâbaat
etmez?
Doğru Cevap: "A" İmam namazda fazladan bir secde etse
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerin hangisinde kılınmakta olan farz kesilerek
cemaate katılınır?
Doğru Cevap: "B" Öğle namazının ikinci rekâtının secdesini yapmışsa
Soru Açıklaması
18.
Akşam namazının son
rükûunda imama yetişen
kişi namazını aşağıdaki
durumlardan hangisine göre
tamamlarsa doğru yapmış
olur?
Doğru Cevap: "C" İki rekât tamamlar ve bu rekâtların ikisinde de tahiyyâta oturur
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi hutbenin sahîh olmasının şartlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hutbe okunacak minberin en az 5 basamak olması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi
hutbenin vâciplerinden biri
değildir?
Doğru Cevap: "D" Hiç biri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.