logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi bazı
ibâdetlerin yapılmasına mânî
olan hükmî kirliliktir?
Doğru Cevap: "B" Hades
Soru Açıklaması
2.
Necâsetler hakkında aşağıdaki hükümlerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Galîz necâsetin el ayası kadar olan miktârı, katı ise bir dirhem miktârı namaza mânîdir
Soru Açıklaması
3.
Abdestin farzları olması
açısından hangi eşleştirme
doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Mâlikîler –tertîb
Soru Açıklaması
4.
Abdesti bozan durumlar olması açısından aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Abdesti bozucu bir şey yapmadığından emin olsa da abdestli olduğunu unutan kimsenin abdesti bozulmuş sayılır
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Cünüp kimsenin tilâvet secdesi yapması câizdir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mâ-i müsta’mel, hükmî temizlikte kullanılır
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mâlikîlere göre nifâsın en uzun süresi 40 gündür
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Süre, mestin giyilmesiyle başlar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi
teyemmümü bozan durumlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Su alacak araç gereci olmadığı halde bir su kuyusuna rastlanması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi mest
üzerine meshi bozmaz?
Doğru Cevap: "C" Ayaklarını yıkamak suretiyle abdestli olan kimsenin mestini çıkarıp tekrar giymesi
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Kadının hayzının bitmesiyle kadının temizlik dönemi başlar
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki su çeşitlerinden
hangisi abdest almakta kullanılmaz?
Doğru Cevap: "C" Mâ-i müsta’mel
Soru Açıklaması
13.
“İki kanama arasındaki kesinti temizlik sayıldığından,
âdet halindeki kadının kanaması kısa bir süre durursa
kanamanın durduğu süre
içinde kadın temiz sayılır,
gusledip ibâdetlerini yapması
gerekir” şeklinde ifâde edilen
görüş, hangi mezhebe aittir?
Doğru Cevap: "A" Mâlikî
Soru Açıklaması
14.
Abdestsizlik veya cünüplük
sebebiyle insanda meydana
geldiği varsayılan hükmî kirliliğe ne denir?
Doğru Cevap: "A" Hades
Soru Açıklaması
15.
Âdet hâlinin en azı kaç saattir?
Doğru Cevap: "D" 72 saat
Soru Açıklaması
16.
Cumhûra göre kadınlar
en erken kaç yaşında âdet
görmeye başlar ve en geç kaç
yaşında âdetten kesilebilir?
Doğru Cevap: "D" 9-55 yaşında
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisinde
nifâsın tanımı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Doğumdan sonra kadının rahminden gelen akıntıdır
Soru Açıklaması
18.
Lohusalığın en çoğu HanefîŞâfiî mezheplerine göre kaç
gündür?
Doğru Cevap: "C" 40-40 gün
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin vâciplerindendir?
Doğru Cevap: "D" Hiç biri
Soru Açıklaması
20.
Kadınlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Hayız günlerinde namazdan muaftırlar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.