logo

1.
Kur’ân’ın son inen sûresi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nasr sûresi
Soru Açıklaması
2.
Îcâz’ın sözlük anlamı nedir?
Doğru Cevap: "D" Bir düşünceyi çok az bir sözcükle özlü bir şekilde anlatmak
Soru Açıklaması
3.
Kur’ân’ın, ilk nâzil olan
âyetlerin bulunduğu sûresi
hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alak sûresi.
Soru Açıklaması
4.
Allah’ın varlığını ve birliğini,
doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir şekilde anlatan
ve kısaca “tevhîd sûresi” de
denilen sûre hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İhlâs sûresi
Soru Açıklaması
5.
Besmele; Kur’ân’ı Kerîm’de
kaç defa zikredilmiştir?
Doğru Cevap: "A" 114 defa
Soru Açıklaması
6.
Kur’ân’ı Kerîm’de ismi zikredilmiş kadın kimdir?
Doğru Cevap: "B" Hz. Meryem
Soru Açıklaması
7.
Hangi sûrede besmele iki
defa zikredilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Neml sûresinde
Soru Açıklaması
8.
Kur’ân’ı Kerîm’de konuştuğundan bahsedilen böcek
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Karınca
Soru Açıklaması
9.
Kur’ân’ı Kerîm’in geneline
bakıldığında ahkâm âyetleri
nerede nâzil olmuştur?
Doğru Cevap: "B" Medîne
Soru Açıklaması
10.
Münafıkların tesirinde kalarak Tebük seferine katılmadığı için Peygamberimizin ve
ashâbın, kendisiyle hakkında
âyet nâzil oluncaya kadar
konuşmadığı sahâbe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ka’b b. Mâlik
Soru Açıklaması
logo

11.
İfk hâdisesini açığa çıkaran âyet-i kerîme hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nûr sûresinin 11, 12 ve 13. âyetleri.
Soru Açıklaması
12.
Kur’ân’ı Kerîm; İslâm dünyasında 7 kıraat üzere okunmaktadır. Biz Kur’ân’ı hangi
kıraat ve rivâyetle okuyoruz?
Doğru Cevap: "A" İmâm Âsım kıraati, Hafs rivâyeti.
Soru Açıklaması
13.
Peygamberimizin (s.a.v.) en
büyük destekçileri olan hanımı ve amcası aynı yıl içinde
vefât etmişlerdi. Bu sebeple
Peygamberimiz ve müslümanlar çok üzülmüşlerdi. Bu
yıl, siyer kitaplarında hüzün
yılı olarak yer alır. Peygamberimizi ve müslümanları teselli etmek için Allah (c.c.) üç
sûre indirmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu sûrelerden
biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Muhammed Sûresi
Soru Açıklaması
14.
Cebrâîl (a.s.) ve Peygamberimizin (s.a.v) karşılıklı olarak okumalarıyla başlayıp,
günümüze kadar asırlardır
devam eden Kur’ân-ı Kerîm’i
karşılıklı okuma geleneğine
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Mukâbele
Soru Açıklaması
15.
Âyet kelimesi sözlükte hangi
anlama gelmez?
Doğru Cevap: "D" Rütbe
Soru Açıklaması
16.
Rasûlüllâh’ın (s.a.v) kendilerinden Kur’ân öğrenilmesini
tavsiye ettiği ve Efendimiz’in
kurrâsı diye de bilinen
sahabîler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
Doğru Cevap: "D" Ebû Hureyre
Soru Açıklaması
17.
Seb’u-l mesânî de denilen
sûre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Fâtihâ
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân-ı Kerîm’deki bazı
âyetlerin başka âyetlerle,
Peygamberimiz’in sünneti ile veya ashâb-ı kirâmın
mübârek sözleriyle açıklanması olan, aynı zamanda
me’sûr veya naklî tefsir de
denilen tefsir çeşidi hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Rivâyet Tefsiri
Soru Açıklaması
19.
Kur’ân’da kaç sûre ve âyet
vardır?
Doğru Cevap: "B" 114 sûre, 6236 âyet vardır
Soru Açıklaması
20.
Kur’ân’ın ilk 6 sûresi sırasıyla
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fâtihâ , Bakara, Âl-i İmrân, Nisâ , Mâide, En’am.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.