logo

1.
Peygamberimizin Zehverân olarak adlandırdığı sûreler hangileridir?
Doğru Cevap: "D" Bakara-Âl-i İmrân
Soru Açıklaması
2.
Tilâvet secdesi ile biten
sûreler hangileridir?
Doğru Cevap: "B" A’râf-Necm-Alak
Soru Açıklaması
3.
Mekkî ve Medenî sûrelerin
sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 86-28
Soru Açıklaması
4.
Kur’ân’da yazıldığı için
Kur’ân-ı Kerîm’in en hızlı
okunduğu tilâvet tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hadr
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi
Mekkî sûrelerin konuları
arasında yer alır?
Doğru Cevap: "A" Tevhîd ve ahlâk
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki tefsirlerden hangisi rivâyet tefsirleri arasındadır?
Doğru Cevap: "C" Taberî: Camiu’l-Beyân ‘an Te’vîli Âyi’l-Kur’ân.
Soru Açıklaması
7.
Her âyetinde “Allah” lafzı olan
sûre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mücâdile
Soru Açıklaması
8.
İçerisinde “Ahmed” isminin
geçtiği sûre ve âyet hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Saff sûresi 6. âyet
Soru Açıklaması
9.
“Talebenin hocasına, kıraatten takip ettiği rivâyet ve
tarîki okumasıdır.” şeklinde
tanımı yapılan kıraat kavramı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Arz
Soru Açıklaması
10.
Siyâk-sibâkın kısa tanımı
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kur’ân âyetleri arasındaki anlam ilişkisinin ve bütünlü- ğünün olması.
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi
Kur’ân’ın anlatım biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Bilimsel ve felsefi bir dil kullanması.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi
rivâyet tefsiri değildir?
Doğru Cevap: "A" el-Merâğî- Tefsîrü’l Merâğ
Soru Açıklaması
13.
Hak Dini Kur’ân Dili adlı eserin müellifi aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Elmalılı Hamdi Yazır
Soru Açıklaması
14.
İ’câzu’l-Kur’ân tabirinin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kur’ân’ın benzerinin yapılamaması.
Soru Açıklaması
15.
Sözlük anlamı “mesel, destan
ve kıssa” olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Emsâlü’l-Kur’ân.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi
Kur’ân ilimleri arasında yer
almaz?
Doğru Cevap: "A" Cerh ve ta’dil.
Soru Açıklaması
17.
Kur’ân-ı Kerîm’in uzmanlık
gerektirmeyen, herkesçe anlaşılabilecek olan âyetlerine
ne denir?
Doğru Cevap: "A" Muhkem
Soru Açıklaması
18.
Kur’ân-ı Kerîm’de yer alan yeminler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde edilir?
Doğru Cevap: "B" Aksâmü’l Kur’ân
Soru Açıklaması
19.
Kur’ân’ın en büyük şairleri ve
ünlü hatipleri dahî hayrete
düşürmesi, hiç kimsenin ona
benzer veya ona yakın bir
eser meydana getirememesi,
eşsiz olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifâde
edilir?
Doğru Cevap: "D" İ’câzü’l Kur’ân.
Soru Açıklaması
20.
Kur’ân- ı Kerîm’de farklı lehçelerde kullanılan kelimelere
ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Garîbü’l Kur’ân
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.