logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" tekvin
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki kavramlardan hangileri birbirinin zıddı değildir?
Doğru Cevap: "C" vahiy-ilham
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kıyamet alametlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" yemen tarafında büyük bir selin meydana gelmesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi “Halkul Kur’an” teriminin karşılığıdır?
Doğru Cevap: "C" kuranın mahluk olup olmadığı meselesi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e vahyin geliş şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" yazılı levhalar şeklinde bildirmesi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden tefsirlerden hangisi rivayet metoduna göre yazılmıştır?
Doğru Cevap: "A" suyutinin kaleme aldığı ed-dürrül mensur fit-tefsiri bil me’sur
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberler hakkında vacip olan sıfatlardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Adalet
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Allahın subuti sıfatlarından değildir?
Doğru Cevap: "C" Kıdem
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisinin diğerleriyle anlam bağlantısı yoktur?
Doğru Cevap: "C" İkram
Soru Açıklaması
10.
“Malik” adlı meleğin görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Cehennem bekçiliği yapmak
Soru Açıklaması
logo

11.
Vasıl b.Ata,aşağıdaki mezheplerden hangisinin kurucusudur?
Doğru Cevap: "C" Mutezile
Soru Açıklaması
12.
“İnsan,fiillerinde hür değildir” cümlesi aşağıdaki mezheplerden hangisinin
Doğru Cevap: "A" Cebriye
Soru Açıklaması
13.
“Akli delillerle sabit olmayan,sadece Allah’ın peygamber vasıtasıyla bildirdiği nakli delillerle sabit olan itikadi hükümlere …………… denir.” Cümlesindeki boş yere aşağıdakilerden hangisi uygun düşer?
Doğru Cevap: "B" Sem’ıyyat
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin tebliğ ettiği ilahi dinin değişmeyen
Doğru Cevap: "D" İtikad
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdaki kavramlardan hangisinin diğerleriyle anlam ilişkisi yoktur?
Doğru Cevap: "C" Niyet
Soru Açıklaması
16.
Kendi başına sahih ve meşru iken, gayrı meşru bir şeye yakınlığı sebebiyle meşru olmaktan çıkan şey, aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" fasit
Soru Açıklaması
17.
“El ve ayak gibi organları belirmiş olan çocuğu düşürmesi sebebiyle kadının rahminden gelen kana…….denir” cümlesindeki boşluğu,aşağıdakilerden hangisi ile doğru olarak doldurabilirsiniz?
Doğru Cevap: "C" Nifas kanı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi hüküm itibariyle yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Mestlerdeki delikler,dört küçük el parmağı kalınlığından fazla olmamalıdır
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi namazların birleştirilerek kılınmasıyla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" cem-i fevait
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi teyemmümün caiz olmasının şartlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" seferi durumda olunması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.