logo

1.
Namazda Fatihayı okuduktan sonra başka bir
sure okumayıp tekrar Fatihayı okuyan kişiye
ne gerekir?
Doğru Cevap: "A" Sehiv secdesi
Soru Açıklaması
2.
Aşağıda verilen günlerin hangisinde oruç tutmak haramdır?
Doğru Cevap: "B" Ramazan bayramının birinci günü ve Kurban bayramının dört günü
Soru Açıklaması
3.
Ramazan ayında orucunu kasten bozan kişinin keffareti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bir ramazan ayında birden fazla bozulan oruçların her birisi için kefaret gerekir.
Soru Açıklaması
4.
Kurbanla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ortaklardan her birisinin aynı kurbana niyet etmiş olması gerekir. Mesela birisi akîka, diğeri nezir bir başkası vacip kurban niyetiyle ortak olursa hepsinin kurbanı geçersiz olur.
Soru Açıklaması
5.
Kurban kesimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kurban sahibinin kurban kesilirken başında hazır bulunması gerekir.
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki yemin çeşitlerinden hangisinin
keffareti vardır?
Doğru Cevap: "C" Mün‘akit
Soru Açıklaması
7.
Mezhep imamlarından hangisi evlenebilecek
olgunluğa gelmiş olan kızların ailesini rencide edecek bir durum yoksa velisi izin vermese bile evlenebileceğini savunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ebû Hanîfe
Soru Açıklaması
8.
İslam öncesi Mekke’de aşağıdaki dînî inançlardan hangisi görülmez?
Doğru Cevap: "D" Haniflik
Soru Açıklaması
9.
Üç talakla boşanmış kadını eski kocaya helal
kılmak amacı taşıyan ve Hz. Peygamberin lanetlediği sun‘î nikâh hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hülle
Soru Açıklaması
10.
Mekke’deki Hz. Muhammed’e karşı çıkanlar incelendiğinde, önde gelen müşriklerin çoğunun
tefecilik, kadın satıcılığı gibi ahlaksız işlerden
para kazandıkları dikkati çekmektedir.
Buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?
Doğru Cevap: "A" İslam putperestliği yıkmak istemiştir
Soru Açıklaması
logo

11.
Hanefî mezhebine göre aşağıdakilerden hangisi şuf‘a sebebi değildir?
Doğru Cevap: "A" Kardeş olma
Soru Açıklaması
12.
Mekkelilerin yaz ve kış mevsimlerinde güvenlik içinde ticaret yapmalarından bahseden
sûre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kureyş
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki olay-sure eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Mekkenin Fethi - Bakara
Soru Açıklaması
14.
Mürtehin kimdir?
Doğru Cevap: "B" Rehin alan
Soru Açıklaması
15.
Hz. Muhammed’in Medinedekilerle görüşerek, onları islam’a davet ettiği ve Medine’ye
hicret için görüşmeler yaptığı buluşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Medine vesilesi
Soru Açıklaması
16.
I. Arafat’ta arefe günü beklemek.
II. Kabe’nin etrafında 7 defa dönmek
III. Oruçlunun iftarını açması
IV. Safa ve Merve tepeleri arası 7 gidip gelmek
Yukarıdaki tanımlar sırasıyla hangi seçenekte
doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Vakfe – Tavaf – İftar – Sa’y
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Türk ve Müslüman
Arap ordularının Çinlilerle 751 tarihinde yaptıkları savaştır?
Doğru Cevap: "C" Talas Savaşı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi tevhid inancına
işaret emektedir?
Doğru Cevap: "D" “De ki: O Allah bir tektir.” (İhlas 112/1).
Soru Açıklaması
19.
I. Yılda bir defa yapılır.
II. Şartları tutan her müslüman yerine getirir.
III. İslamın şartlarındandır.
IV. Kur’an’da belirtilen kişilere verilir.
Yukarıda verilen özellikler hangi ibadette bulunur?
Doğru Cevap: "D" Zekat
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi ibadet yapmada en
faziletli kabul edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Allah’ın emrini yerine getirme düşüncesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.