logo

1.
Ehl-i sünnet bilginlerine göre “mukallidin imanı”
hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "A" Taklidi imanın bir geçerliliği yoktur
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi caiz’in karşılığıdır?
Doğru Cevap: "A" Mübah
Soru Açıklaması
3.
Küçük abdest bozduktan sonra idrarın tamamen kesildiğine kanaat getirinceye kadar
bekleyip temizlenmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İstibra
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangi mezhebe göre ağız ve
burunun içi guslün farzı değil sünnetidir?
Doğru Cevap: "C" Şâfi‘îler
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi “hades” teriminin
karşılığıdır?
Doğru Cevap: "C" Hükmi kirlilik
Soru Açıklaması
6.
Dışarıdan bakıldığından namazda olmadığı
izlenimi veren davranış hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amel-i kesîr
Soru Açıklaması
7.
Namaza birinci rekatın rükûundan sonra yetişen hangi kavramla ifade edilir?
Doğru Cevap: "D" Mesbûk
Soru Açıklaması
8.
Revâtib sünnet ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Bir vakte bağlı olarak kılınan sünnetler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi teravih namazının
hükmüdür?
Doğru Cevap: "B" Müekked sünnet
Soru Açıklaması
10.
Güneşin doğmasından yaklaşık 45 dakika
geçtikten sonra zeval vaktine kadar kılınan
namaz hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Duhâ namazı
Soru Açıklaması
logo

11.
Ramazan ayında güneş battıktan sonra ertesi
gününün orucuna niyet eden birisi için fecr-i
sâdık’a (imsak) kadar yiyip-içmesi ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "A" Mübahtır, bir şey gerekmez.
Soru Açıklaması
12.
40 koyun 45 keçisi olan ne kadar zekat verir?
Doğru Cevap: "D" 1 koyun veya keçi
Soru Açıklaması
13.
Sulama vb. masraflarla birlikte 500 kg buğday hasat eden birisi Ebû Hanîfe’ye göre ne
kadar zekât (öşür) verir?
Doğru Cevap: "C" 25 kg
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisine zekat verilemez?
Doğru Cevap: "C" Torun
Soru Açıklaması
15.
Sahibi tarafından kaybedilip bir başkası tarafından bulunarak sahibine vermek üzere
değil kendisine mal edinmek amacıyla alan
kişiye hangi hükümler uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Gasb
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Tevbe suresinin 60.
Ayetinde sayılan zekatın verileceği kesimlerden müellefe-i kulûb sınıfına dahil değildir?
Doğru Cevap: "C" Şerri/belası önlenmek istenen düşmanlar
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdaki ayetlerden hangisi mücmele örnek
olabilir?
Doğru Cevap: "A" Namazı kılın, zekatı verin.
Soru Açıklaması
18.
Teressül veya irtisâl nedir?
Doğru Cevap: "B" Ezan okunurken cümleler arasında biraz beklemek ve ikinci cümlede sesi biraz daha yükseltmek
Soru Açıklaması
19.
İstiskâ’ ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Yağmur duası
Soru Açıklaması
20.
Yolcunun 15 günden az kalmayı planladığı
yer hangi vatan grubuna dahildir?
Doğru Cevap: "C" Vatan-ı süknâ
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.