logo

1.
Toplum içinde konuşurken aşağıdaki kurallardan hangisine özen gösterilmelidir?
Doğru Cevap: "D" Kısa, öz ve uygun bir ses tonuyla konuşmalı
Soru Açıklaması
2.
Hac yolculuğu boyunca öncelik sırasına göre uyulması gereken kural aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Arkadaşlık ve komşuluk haklarına riayet etmeli
Soru Açıklaması
3.
Hz.Peygamberin hicretine zemin hazırlayan Akabe biatları ne zaman ve nerede yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 621-622 Mekke,Mina hudutları içinde
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iman edilecek şeylerin her birine ayrı ayrı inanmak anlamına gelir?
Doğru Cevap: "B" Tafsili iman
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre orucu bozup kefaret gerektirir?
Doğru Cevap: "C" Gıybet ettikten sonra oruç bozuldu zannıyla yiyip içmek
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi zekatla ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Mal-ı dinar
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki tefsirlerden hangisi dirayet tefsiridir?
Doğru Cevap: "B" el-Keşşaf
Soru Açıklaması
8.
Maun suresinde aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
Doğru Cevap: "C" Savurganlıktan kaçınma
Soru Açıklaması
9.
"Kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse onun mükâfatım
görecektir. Kim de zerre ağırlığınca bir günah işlerse onun
cezasını görecektir" Ayeti, aşağıdaki iman esaslarından
hangisi ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Ahirete iman
Soru Açıklaması
10.
Kuran-ı Kerim, Hıristiyanlar için hangi tabiri kullanır?
Doğru Cevap: "D" Nasranî
Soru Açıklaması
logo

11.
Medine'de son inen sure aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Nasr suresi
Soru Açıklaması
12.
Kur'an'da geçtiği halde Hz. Peygamber'e ait olmayan bir
nitelik aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Nezîr, Hâdî, Müsaytır, Ümmî
Soru Açıklaması
13.
Aklın ve naklin ifade ettiği gerçeği yansıtan ve içinde ya
lan bulunmayan bilgi ve haber Kur'an'a ait kavramlardan
hangisi ile isimlendirilir?
Doğru Cevap: "B" İlme'l-Yakîn
Soru Açıklaması
14.
"Alâmet, nişan, ibret, emr-i acip, deliV anlamlarına gelen
Kur'ân kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ayet
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi rivayet tefsirleri yazarlarından
dır?
Doğru Cevap: "D" İbn Kesir
Soru Açıklaması
16.
H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bizanslılara karşı
Soru Açıklaması
17.
Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nadîroğulları
Soru Açıklaması
18.
Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
Doğru Cevap: "B" Abdullah ibn Ümmi Mektum
Soru Açıklaması
19.
Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gazve
Soru Açıklaması
20.
Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.