logo

1.
Aşağıdakilerden hangisi orucun farz olmasının şartlarındadır?
Doğru Cevap: "A" Akıllı olmak
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olmasının şartlarından değildir
Doğru Cevap: "D" Zekat vermeye niyet edilmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi yemin kefareti türlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" On fakiri giydirmek
Soru Açıklaması
4.
“Senetü’l-hüzün” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talib’in öldüğü yıldır
Soru Açıklaması
5.
“Birinci Akabe Biatı” ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Medineli 12 müslümanın, Mîladî 62 yılında Mina hudutları içinde Peygamberimize biat etmelerine “Birinci Akabe Biatı” denir
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’de Peygamberimiz (a.s.)’ın Yahudiler ile yaptığı antlaşmanın maddelerinden değildir?
Doğru Cevap: "D" Müslümanların Kureyş ile ilişki kurmalarına engel olunmayacak
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Hudeybiye Barış antlaşmasının maddelerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Müslümanlar Ka’be’yi bu yıl değil üç yıl sonra ziyaret edecekler
Soru Açıklaması
8.
Hayber’in fethi hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hicri 7 / Miladi 628
Soru Açıklaması
9.
İslam tarihinde ilk yapılan mescid aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mescid-i Kuba
Soru Açıklaması
10.
Peygamberimiz (a.s.), ilk cuma namazını nerede kılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ranuna vadisinde Beni Avf yurdunda
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi “sabır” kavramının anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Karşılaşılan her türlü baskı ve saldırı karşısında tahammül göstermek
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi “Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadisi ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "C" Ahlakı zayıf olanın imanı da zayıftır
Soru Açıklaması
13.
Peygamberimiz (a.s.)’ın nitelediği “ümmü’l-habâis” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Alkollü içkiler
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi sırasında çevresi ile uyumlu olabilmesi için gerekli davranışlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sigara içmemek
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi din görevlisinin hac görevi sırasında duygu ve düşüncelerini iyi aktarabilmesi için gerekli hususlardan değildir?
Doğru Cevap: "C" Görevlerini aksatmadan yürütmek
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkilerde yüklenilen sorumluluklardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Mâlî sorumluluk
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkiler alanı değildir?
Doğru Cevap: "B" Doğal çevre
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ilişkileri düzenleyen kurallar değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilimsel ve felsefî kurallar
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa Birliğinin simgelerindendir?
Doğru Cevap: "A" EU
Soru Açıklaması
20.
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki müzakere süreci hangi tarihte başlayacaktır?
Doğru Cevap: "B" 3 Ekim 2005
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.