logo

1.
İnsanoğlunu korumakla görevli melekler vardır. Aşağıdaki melek guruplarından hangisi insanoğlunu korumakla vazifelidir?
Doğru Cevap: "B" Hafaza Melekleri
Soru Açıklaması
2.
Cennet ve Cehennemde görevlendirilmiş meleklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Hazene
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki davranışlardan hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Abdesti kendi kendine almak        
Soru Açıklaması
4.
Allah tarafından doğrudan doğruya namaz gibi değil de: bayram namazı kılmak, kurban kesmek gibi dolaylı olarak verilen emirlere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Vacip
Soru Açıklaması
5.
Yapılması çirkin kabul edilen, terkedilmesi iyi görülen manasındaki hüküm nedir?
Doğru Cevap: "C" Mekruh
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ''Kuran'dan bir parça okumak'' manasındaki namazın farzlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Kıraat
Soru Açıklaması
7.
Namaz esnasında namazı bozmayacak şekilde yanıldığımızda (Vaciblerden birini terkettiğimizde) yanılma secdesi yaparız. Yanılma secdesinin asıl adı aşa-ağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sehiv Secdesi
Soru Açıklaması
8.
Orucu bilerek ve kasten bozan kişi ceza olarak iki ay aralıksız oruç tutmalıdır. Bu cezaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Keffaret
Soru Açıklaması
9.
Hacca giden müslümanlar hacca başlamadan evvel beyaz ve iki parçadan oluşan bir elbise giyerler. Bu elbisenin özel adı nedir?
Doğru Cevap: "C" İhram
Soru Açıklaması
10.
Mekke’de iken müslümanlar işkence gördükleri yetmiyormuş gibi müşrikler tarafından 3 yıl süreyle aç ve susuz bırakılmışlardır. Bu sürede Peygamberimizin amcası Ebu Talip ve çok sevdiği eşi Hz.Hatice peygamberimizin ve Müslümanların en büyük destekçileri olmuşlardır. Bu acı dolu yıllardan sonra Ebu Talip ve Hz.Hatice vefat etmişlerdir. Peygamberimizi ve tüm müslümanları çok üzen bu iki olayın olduğu seneye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Huzun yılı
Soru Açıklaması
logo

11.
Peygamberimiz Medine’den bazı kişilerle hac mevsimlerinde görüşüyor ve onlara İslam’ı anlatıyordu. Müslüman olan Medineliler peygamberimize Mekke’ye 1-2km uzaklıktaki bir yerde bazı konularda söz vermişlerdir. Bu önemli söz verme olayının adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Akabe Biatları
Soru Açıklaması
12.
Kuran-i Kerîm’de adı geçen ve isrâiloğullarına gönderilen peygamberlerdendir. Hem peygamber, hem sultân yâni hükümdâr idi. Soyu yâkûbaleyhisselâmınyehûda adlı oglunaulaşır. Süleymânaleyhisselâminbabasıdır. Kudüs'te doğdu. Orada yasadı ve orada vefât etti. Bu peygamberin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Davut
Soru Açıklaması
13.
Kuran-i Kerîm'de adı geçen ve Mısır civarında bulunan dağın adı nedir?
Doğru Cevap: "D" Cebel-i Tur
Soru Açıklaması
14.
Kuran-ı Kerîm'de bazı sure başlarında bulunan ve manasıaçık olmayan ikisi üçü bir arada veya tek başınayazılı olan (elif lâm mim gibi) bu harflere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Huruf-i mukattaa
Soru Açıklaması
15.
Kur'an-i Kerim’in hadiselere ve ihtiyaca göre azar azar yirmi üç senede indirilmeden önce, bir kadir gecesi toplu halde indirildiği dünya semasındaki makama ne denir?
Doğru Cevap: "A" Beyt-ulİzze
Soru Açıklaması
16.
Kuran-i Kerîm'de fir'âvn'unyardımcılarından biri olarak adı geçen kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Haman
Soru Açıklaması
17.
Mahrec (çıkıs yerleri) ve sıfatları bakımından birbirine yakın olan harflerin birincisi sâkin ikincisi harekeli gelirse  ......... olur.  Harfleri: ق,ك,ل ,ر Bu tecvid kaidesinin adı nedir?
Doğru Cevap: "D" IdgamıMütegaribeyn
Soru Açıklaması
18.
Hem kalın hem ince okunabilen harf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ra (ر ) 
Soru Açıklaması
19.
Lafzatullah aşağıdaki hallerden hangisinde İNCE okunur?
Doğru Cevap: "D" Lafzatullahtan önce gelen harfin harekesi ESRE olursa
Soru Açıklaması
20.
Asagidaki duraklardan hangisinde MUTLAKA durmamiz gerekir?
Doğru Cevap: "D" Mim (VakfiLazim ) ( م )
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.