logo

1.
Müslümanların Bizansa karşı yapmış olduğu sefer olan, fakat savaş yapılmadan geri dönülen olay hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tebük Seferi
Soru Açıklaması
2.
Kuran-i Kerim’de 28 ayrı yerde geçen ve ‘’Allah (c.c)'ınkullarınınislediğisuç ve günahları affetmesi, bağışlaması’’anlamına gelen bir terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mağfiret
Soru Açıklaması
3.
Peygamberimiz şöyle buyurmuştur; ‘’Her namazdan önce ……kullanmayı, ümmetime ağır geleceğini bilmeseydim mecbur tutardım.’ Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Misvak
Soru Açıklaması
4.
Akıl baliğ bir müslümanın, 5 vakit namaz kılınan bir camide, ibadet kastiyle bir müddet durmasına ne denir?
Doğru Cevap: "C" İtikaf
Soru Açıklaması
5.
Bir kimse Hacı olduktan sonra aşağıdakilerden hangisini yapması en uygudur?
Doğru Cevap: "D" Günahlardan uzak durması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdaki mekanlardan hangisi ziyaret edilmezse hac olmaz?
Doğru Cevap: "C" Arafat
Soru Açıklaması
7.
Süt kardeş sayılabilmek için en fazla kaç yaşında başka bir kadının sütünü emmek gerekir?
Doğru Cevap: "B" 2 yaşında
Soru Açıklaması
8.
Boydan ayağa kadar örten kefen parçasının adı nedir?
Doğru Cevap: "B" İzar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi evlenilmesi haram olan kimselerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Amca çocuğu
Soru Açıklaması
10.
Evliliği tamamen sona erdiren boşanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bâin Talak
Soru Açıklaması
logo

11.
Hacılar Kabe etrafında 7 kez dolaşmak zorundadırlar. Kabe’nin çevresinde 7 defa dolanmaya ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tavaf
Soru Açıklaması
12.
Kuran-ı Kerim’de EROİIN'in haram olduğu yazmamaktadır. Ama insanı uyuşturan, sarhoş eden ve sağlığına zarar veren Şarabın haram olduğu yazmaktadır. Eroin şarabdan daha tehlikeli bir madde olduğu için Şarab gibi haram kılınmıştır. Böyle bir hüküm çıkartmada islamın hangi kaynağı kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Kıyas
Soru Açıklaması
13.
Şamanizm, Hinduizm veya Budizm gibi inançlar hangi  din çeşidine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Batıl Din
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi İslam Dininin kabul ettiği ilkelerden değildir?
Doğru Cevap: "B" Allah'a ibadet için mutlaka mescitlere gitmek gerekir
Soru Açıklaması
15.
Peygamberimizin vefatından sonra tüm müslüman alimlerin bir konu üzerinde fikir birliğine varmalarına .............. denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" İcma
Soru Açıklaması
16.
Peygamberimiz hayatında kaç kez hac yapmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1 kez
Soru Açıklaması
17.
Allah’ın bazı sıfatları (özellikleri) vardır. Bunlardan biri de Allah’ın varlığının sonu olmamasıdır. Allah'ın bu özelliğini anlatan sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kudret
Soru Açıklaması
18.
Allahu Teala’nın herhangi bir yaratıcısı yoktur. Varlığı kendisindendir. Allah’ın bu özelliğini anlatan sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" KiyamBi-nefsihi
Soru Açıklaması
19.
Allahu Teala’nın herşeye gücü yeter. Biz Müslümanlar böylece inanırız. Allah’ın Bu özelliğini, hangi sıfatı anlatır?
Doğru Cevap: "C" Kudret
Soru Açıklaması
20.
Allahu Teala ne ölüdür, ne de insan ve diğer canlılar gibi ölme özelliği vardır. Allahu Teala canlıdır ve hep öyle kalacaktır. Bu özellik aşağıdaki hangi sıfatta anlatılır?
Doğru Cevap: "B" Hayat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.