logo

1.
Cenab-ı Hakkın yarattığı herşeyin geleceğini ezelden bilmesi ve taktir etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kader
Soru Açıklaması
2.
Görünürde müslüman olup içten içe muslumanlara düşmanlık besleyen ve aleyhlerine çalısan insanlara ne denir?
Doğru Cevap: "C" Münafik
Soru Açıklaması
3.
Dinimizin emir ve yasaklarına uymak mecburiyetinde olan kişilere ne denir?
Doğru Cevap: "A" Mükellef 
Soru Açıklaması
4.
Bayram namazının vakti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güneş doğduktan 45 dk. Sonra başlar, güneş tepeye çıkıncaya kadar kılınabilir
Soru Açıklaması
5.
Cuma namazını kılan kadınlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "C" Cuma kılabilirler ama öğle namazlarını da kılmalıdırlar
Soru Açıklaması
6.
Cünüp olarak sabahlayan bir gencin orucunun hükmü ne olur?
Doğru Cevap: "A" Orucuna bir zarar gelmez
Soru Açıklaması
7.
Kurban bayramının arefe günü (bir gün öncesi) sabah namazının farzından sonra başlayarak, bayramın 4.üncü günü ikindi vaktinin farzına kadar hervakitte tekrar edilmesi vacip olan tekbirler vardır. Bu tekbirlerin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Teşrik Tekbirleri
Soru Açıklaması
8.
Bir Müslüman genç: ''Eğer bu sene sınıf atlarsam Allah rızası için 3 gün oruç tutacağım'' diye oruç adağında bulunsa (Allaha söz verse), genç Müslümanın sınıf atladığı taktirde tutması gereken orucunun hükmü ne olur?
Doğru Cevap: "A" Vacip olan oruc
Soru Açıklaması
9.
Peygamberimiz(s.a.v) söyle buyuruyor:''Her kim Ramazan ayından sonraki gelen ayda 6 gün oruç tutarsa tam bir sene oruç tutmus gibi mukafat alır.'' Ramazan ayından sonraki hicri ayımızın ismi nedir?
Doğru Cevap: "D" Şevval
Soru Açıklaması
10.
Bir Müslüman çiftçi tarlasını yağmur suyuyla sulayıp tatlı ve sulu domatesler yetiştirmiştir. Yetiştirdiği bu domateslerden bol miktarda para kazanan çiftçi amcamız kazandığı paranın kaçta kaçını zekât olarak vermelidir?
Doğru Cevap: "C" Yirmide birini
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşagidaki guruplardan hangisine Zekat verilmez?
Doğru Cevap: "C" Dede,nine ve torular
Soru Açıklaması
12.
Namaz kılarken namazdan olmayan (kaşınmak gibi) hareketleri aşırı şekilde yaptığımız zaman namaz bozulur. Bu harekete ne ad verilir
Doğru Cevap: "A" Ameli Kesir        
Soru Açıklaması
13.
Kadınlar, özel hallerinde kılamadıkları namazları ne yaparlar?
Doğru Cevap: "B" Kaza etmezler
Soru Açıklaması
14.
Haccın farzları aşağıdakilerden hangisinde yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Safa ile Merve arasında Sa'y etmek
Soru Açıklaması
15.
Kuran-i Kerîm'de hakkında en çok ayet inen kavim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İsrailogullari
Soru Açıklaması
16.
Bir Hacı adayı Mescidi Haram’a yaklaştığında belirli noktalarda ihrama girip hacca niyet etmelidir. Bu noktaları ihramsız geçerse ya tekrar bu noktaya gidip ihrama girmeli yahut da Kabe’de ihrama girip ceza olarak kurban kesmelidir. Ihrama girilmesi gereken bu özel yerlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Mikat
Soru Açıklaması
17.
Peygamberimiz(a.s.v) soy itibariyle hangi büyük peygamberin torunudur?
Doğru Cevap: "B" Hz.Ibrahim
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Medine’deki Ensar'ı oluşturan gurupların isimlerindendir?
Doğru Cevap: "A" Evs ve Hazreç
Soru Açıklaması
19.
Hicretin 6. yılında meydana gelen, Mekkeli müşriklerin Medine’deki  müslümanları resmen kabul ettikleri, ilk bakışta müslümanların zararına gibi görünmesine rağmen, sonradan faydasına olduğu anlaşılan ilk antlaşma  aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" HudeybiyeMusalahası
Soru Açıklaması
20.
Peygamberimiz(a.s.)'in, kendisine göndermiş olduğu elçiyi Busra valisi şehid etmişti. Tepki olarak hazırlanan  3.000 kişilik müslümana karşı 200.000 kişilik düşman askeri vardı. Çetin bir savaştan sonra müslümanlar savaştan galip çıkan taraf olmuştu. Bu önemli savaşın adı nedir?
Doğru Cevap: "B" Mute Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.