logo

1.
Kur'an-i Kerim'de anlamı ilk okumada anlaşılmayan, manasını sadece Allah’ın ve dinde derinlemesine ilim sahibi olanlarınbilebildiği ayetlere ne denir?
Doğru Cevap: "B" Muteşabih Ayetler
Soru Açıklaması
2.
''Bey’at'' ne demektir?
Doğru Cevap: "A" Devlet başkanına(emire) veya mürşidikâmilebağlıolduğuna dair söz vermek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hac aylarındandır?
Doğru Cevap: "C" Zilhicce
Soru Açıklaması
4.
ZekâtMüslümanlara ne zaman farz kılınmıştır?
Doğru Cevap: "B" Hicri 2. yılda
Soru Açıklaması
5.
Bir grup Müslüman tarafından yapılması bütün Müslümanların üzerinden sorumluluğu kaldırır. Hiç kimse yapmadığı takdirde bütün Müslümanlar sorumlu olurlar. Cenaze namazı buna en güzel örnektir. Bu hükme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Farz-ı Kifaye
Soru Açıklaması
6.
'‘Mazmaza'' neye denir?
Doğru Cevap: "C" Ağıza bol su alıp iyice çalkalamak demektir
Soru Açıklaması
7.
Peygamberimizin mübarek naaşını (bedenini) aşağıdaki sahabilerden hangisi yıkamıştır?
Doğru Cevap: "A" Hz.Ali
Soru Açıklaması
8.
İkindi ve sabah namazı kılındıktan sonra, diğer vaktin başlangıcına kadarki sürenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "C" Haram vakit
Soru Açıklaması
9.
Namazda Kuran’dan bir parça okumaya kıraat denir. Namazda en az kaç ayet okunur?
Doğru Cevap: "D" En kısa 3 ayet
Soru Açıklaması
10.
Bir kimse önemsemeden üç kez üstüste Cuma namazını terkederse ne olur?
Doğru Cevap: "B" Kalbi mühürlenir
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdaki hangi peygambere Kitap-Suhufgönderilmemiştir?
Doğru Cevap: "D" Hz. Salih
Soru Açıklaması
12.
Kendisine vahiyle yeni bir ilahi kitap ve kanun verilen peygamberlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Rasul
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdaki sıfatlardan hangisi peygamberlere ait vasıflardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Kısmet
Soru Açıklaması
14.
Peygamberler kendilerinin hakiki peygamber olduklarını ispat etmek için Allah'ın izniyle bazı mucizeler gösterirler. Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin en büyük mucizesidir?
Doğru Cevap: "B" Kur'an-ı Kerimin bizzat kendisi
Soru Açıklaması
15.
Kuran-ı Kerim hangi halife zamanında çoğaltılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hz.Osman
Soru Açıklaması
16.
Sünnetin Kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kuran-ı Kerim
Soru Açıklaması
17.
Peygamberimizin Sahabenin bazı davranışları karşısında susmasına (susarak onaylamasına) ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Takriri Sünnet
Soru Açıklaması
18.
Peygamberimizden hadisleri bizlere aktaran kişilerden oluşmuş Ravi Zincirine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Senet
Soru Açıklaması
19.
Hadislerin sağlamlığına göre alimlerimiz bazı sınıflandırmalar yapmışlardır. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" Kudsi Hadis
Soru Açıklaması
20.
Kıyametten sonra bütün insanların amellerinin tartılması için kurulacak olan ilahi düzene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Mizan
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.