logo

1.
‘’Yapılmasi çirkin kabul edilen, terk edilmesi iyi görülen’’manasındaki hükme ne denir?
Doğru Cevap: "C" Mekruh
Soru Açıklaması
2.
''İstinşak'' neye denir?
Doğru Cevap: "C" Buruna bolca su verip temizlemek demektir
Soru Açıklaması
3.
Müslümanların Mekkeli müşriklerin zulümlerine dayanamayarak Peygamberimizin de isteği doğrultusundailk hicret ettikleri yerneresidir?
Doğru Cevap: "D" Habeşistan
Soru Açıklaması
4.
Peygamberimiz(s.a.v.) şöyle buyuruyor:'' Allahu Teala'nın 99 ismi şerifi vardır. Onları kim ezberlerse Cennet'e girer.'' Allah'ın 99 güzel ismine ne denir?
Doğru Cevap: "C" Esmâ-ülHüsnâ
Soru Açıklaması
5.
Müslümanların cok kayıp verdikleri, Hz.Hamza'nın şehit olduğu, Peygamberimizin mübarek dişinin kırıldığı savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uhud Savaşı
Soru Açıklaması
6.
Yatsı ve İkindi namazlarının sünnetleri gibi peygamberimizin arada bir kıldığı namazların hükmü nedir?
Doğru Cevap: "B" Sünneti Gayri Müekket
Soru Açıklaması
7.
Abdest aldıktan sonra okunması güzel olan süre hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kadr
Soru Açıklaması
8.
Her ay Allah’ın hikmetiyle  biyolojik olarak kadınların yaşamış olduğu farklılığa ne denir?
Doğru Cevap: "A" Hayız hali
Soru Açıklaması
9.
Namaz abdestinin diğer bir adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Vudu
Soru Açıklaması
10.
Şamanizm, Hinduizm veya Budizm gibi inançlarhangi türden din çeşidine örnek teşkil eder?
Doğru Cevap: "A" Batıl Din
Soru Açıklaması
logo

11.
Yeryüzünde sadece Allah'a ibadet etmek için yarattığı iki tür MAHLUK vardır. Bunlardan birincisi ve en üstünü İNSAN'dır. Diğer ibadetle vazifeli yaratık hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Cinler
Soru Açıklaması
12.
Peygamberimiz döneminden sonraki nesillere doğrusıralama yaparsak  aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Sahabi- Tabiin- Tebei Tabiin
Soru Açıklaması
13.
İspanya’da kurulan İslam devletinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fatimiler
Soru Açıklaması
14.
Avrupa’dan ve Türkiye’den giden hacıların mikat sınırı neresidir?
Doğru Cevap: "A" Cuhfe
Soru Açıklaması
15.
Cennet ile Cehennem arasındaki mekâna ne denir?
Doğru Cevap: "A" Araf
Soru Açıklaması
16.
Doğuştan kör olan bir müslüman "Bu Allah’ın bana takdiridir, beni de böyle imtihan ediyor, sabretmeliyim ve daha kötüsü olmadığı için şükretmeliyim" diye düşünürse hangi inanç esasını yaşamış olur?
Doğru Cevap: "D" Kader ve Kazaya iman
Soru Açıklaması
17.
Şeyh kime denir?
Doğru Cevap: "C" Tarikatın başında bulunan lidere denir
Soru Açıklaması
18.
Mürşid-i Kamil'de aşağıdaki şartlardan hangisi aranmaz?
Doğru Cevap: "B" Kurtuluşun tarikatta olduğunu söylemek
Soru Açıklaması
19.
Tarikata girmenin hükmü nedir?
Doğru Cevap: "D" Hiçbiri
Soru Açıklaması
20.
Mekke’nin fethinden sonra Kâbe’ninanahtarı, müşrikolmasınarağmen işini çok iyi yaptığıiçinKâbe’ninbekçisi olarak atanmıştır. Bizzat Allah’ın emriyle anahtar kendisine teslim edilmiş, bu durum karşısında da kendisi Müslüman olmuştur. Kimdir bu ünlü sahabi?
Doğru Cevap: "B" Osman bin Talha
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.