logo

1.
İslam dininin temel ilkeleri doğrultusunda nefsi arındırmayı ve kötülüklerden uzak durmayı amaç edinen düşünce hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tasavvuf
Soru Açıklaması
2.
Müslüman’ın Müslüman üzerinde bir takım hakları vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?
Doğru Cevap: "B" Mirasını Paylaşmak
Soru Açıklaması
3.
“…Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.” Yukarıdaki ayette Peygamberimizin hangi yönüne dikkat çekmektedir?
Doğru Cevap: "A" İnsanlara hoşgörülü davranmasına
Soru Açıklaması
4.
Hicretten sonra Mekke’li ve Medine’limüslümanlarıpeygaberimiz kardeş ilan etmiştir. Mekke’limüslümanlara hicret ettikleri için muhacirdenmistir. Medineli müslümanlara da, hicret edenlere yardım edenlermanasında isim verilmiştir. Bu isim nedir?
Doğru Cevap: "C" Ensar
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki halifelerden hangisi şehit edilmemiştir?
Doğru Cevap: "C" Hz.EbuBekir  
Soru Açıklaması
6.
Hz.Adem’in evlatlarından olup kardeşini öldüren ve yeryüzünde ilk katil olan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "A" Kabil
Soru Açıklaması
7.
Peygamberler büyük günah işlemezler, masumdurlar. ‘’Peygamberlerin günah işlemez’’ manasına gelen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir
Doğru Cevap: "D" İsmet
Soru Açıklaması
8.
İslamdan önce Mekke’de mazlumların haklarını arayan, peygamberimizinde üyesi olduğu cemiyetin adı nedir?
Doğru Cevap: "B" HilfulFudul
Soru Açıklaması
9.
Emeviler döneminde yaşamış, adaleti ve ilme verdiği değer sebebiyle müslümanlar tarafından çok sevilen ve ikinci Ömer diye tanınan halife kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ömer bin Abdulaziz
Soru Açıklaması
10.
Başlangıçtan itibaren Allah tarafından gönderilen dinlerde özellikle vurgulanan ve değişmeyen en önemli unsur hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Tevhid
Soru Açıklaması
logo

11.
Ahilik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Doğru Cevap: "D" Ahilik, esnafın kazancını arttırmayı amaçlar. İslam dinine önem verir
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi dinler arası ilişkilere örnek olarak verilemez?
Doğru Cevap: "B" İstismarcı misyonerlik faaliyetleri
Soru Açıklaması
13.
Mevlana, ölüm günü için hangi ifadeyi kullanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Şebiarus
Soru Açıklaması
14.
Güneş tutulması esnasında kılınması peygamberimiz tarafından tavsiye edilen namaz aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kusuf Namazı
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi nefsin arzularını kısıp nafile ibadetlerle insanı kamil (mukemmel insan)  yetiştirmeyi gaye edinen ilim dalıdır?
Doğru Cevap: "B" Tasavvuf
Soru Açıklaması
16.
Kur'an-i Kerim'in indirilmeye başlandığı, 1.000 aydan daha hayırlı olan, Ramazan ayının 27. inci gecesi idrak ettiğimiz mübarek gecenin adı nedir?
Doğru Cevap: "C" Kadir Gecesi
Soru Açıklaması
17.
Hicretin İKİNCİ yılında Allah-u Teala ayet göndererek namaz kılarken Kabe'ye dönmemizi istedi. Müslümanlar bu ayet gelmeden önce namazlarını nereye dönerek kılıyorlardı?
Doğru Cevap: "C" Mescid-i Aksa’ya
Soru Açıklaması
18.
Peygamberimizin başında bulunduğu savaşlara GAZVE denir. Başında bulunmadığı savaşlara ne denir?
Doğru Cevap: "A" Seriyye
Soru Açıklaması
19.
Alevilik- Bektaşilik düşüncesine göre dedelerin ve babaların önderlik yaptığı, cemaatle yapılan törenlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Cem
Soru Açıklaması
20.
‘’Sizin dininiz size, benim dinim de banadır” Ayetinde aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?
Doğru Cevap: "B" Herkesin inancı birdir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.