logo

1.
Kur’an hangi halife döneminde toplanıp Mushaf haline getirilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Hz.Ebu Bekir
Soru Açıklaması
2.
Resulullah’ın vefatından sonra Kur’anı cem eden sahabe heyetinin başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "C" Zeyd b.Sabir
Soru Açıklaması
3.
Muhammed Hamdi Yazır tarafından kaleme alınan tefsirin tam adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Hak Dini Kur’an Dili
Soru Açıklaması
4.
Mu’te savaşı ne zaman yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Hicri 8.yıl, miladi 629
Soru Açıklaması
5.
Cemaatle namaz kıldırırken abdesti bozulan imamın yerine bir başkasının getirilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "B" İstihlaf
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi abdestle ilgili bir kavramdır?
Doğru Cevap: "C" Vila
Soru Açıklaması
7.
İslam konferansı Örgütünün merkezi ve genel sekreteri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cidde-Prof.DrEkmeleddin İhsanoğlu
Soru Açıklaması
8.
Şubat ayı kaç yılda bir 29 çeker?
Doğru Cevap: "B" 4
Soru Açıklaması
9.
Din işleri yüksek kurulu kaç üyeden oluşur?
Doğru Cevap: "C" 1 Başkan-15 üye
Soru Açıklaması
10.
Üçüncü diyanet işleri başkanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" A.Hamdi Akseki
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin en fazla elektrik üreten barajıdır?
Doğru Cevap: "C" Atatürk barajı
Soru Açıklaması
12.
Türkler hangi yüzyılda Müslüman olmuştur?
Doğru Cevap: "A" Miladi 9.Y.Yılda
Soru Açıklaması
13.
AB Ülkesi olduğu halde “Avro” yu kabul etmeyerek hala kendi para birimini kullanan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İngiltere
Soru Açıklaması
14.
Mimari şaheser olan Taç Mahal, Babür-Türk imparatoru şah cihan tarafından eşi için yaptırılmıştır.Bu eser hangi ülkede bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "D" Hindistan
Soru Açıklaması
15.
Uluslar arası olimpiyat komitesinin merkezi nerededir?
Doğru Cevap: "C" Lozan
Soru Açıklaması
16.
Dünya haritasını ilk defa kim çizmiştir?
Doğru Cevap: "C" Piri Reis
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi zekatın farz olması için malda bulunması gerekli şartlardan değildir?
Doğru Cevap: "D" havaic-i asliye
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi namazda iken imam yapmasa bile cemaat tarafından yapılması gerekir?
Doğru Cevap: "B" kade-i ahire
Soru Açıklaması
19.
Hz.Peygamberin kızlarının en büyüğü hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Zeyneb
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi abdestin sünnetlerinden değildir?
Doğru Cevap: "C" Abdest uzuvlarını üç defadan fazla yıkamak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız