logo

1.
İnanç konularındaki ayet ve hadisleri olduğu gibi kabul eden ve yorumuna karşı çıkan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Selefiyye
Soru Açıklaması
2.
Küfrü ve günahı açık olan kimselerde görülen olağanüstü hal aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İstidrac
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz?
Doğru Cevap: "B" Mazmazadan sonra ağızda kalan yaşlığın tükrük ile beraber yutulması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın subuti sıfatlarından değildir?
Doğru Cevap: "A" Kıdem
Soru Açıklaması
5.
Yeniden diriliş ile başlayan ve sonsuza kadar devam edecek olan zamanın karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kıyamet günü
Soru Açıklaması
6.
Hz.Peygamber’in yazıları mühürlemek üzere kullandığı mührün üzerinde belli bir sıra ile hangi kelimeler yer almıştır?
Doğru Cevap: "D" Allah-Rasul-Muhammed
Soru Açıklaması
7.
Kur’anda “Besmele” ile başlamayan sure hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tevbe
Soru Açıklaması
8.
Zaman ve maddenin ebediliği görüşünü benimseyenlere verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dehriyyun
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi oruç tutmamayı mübah kılan mazeretlerden değildir?
Doğru Cevap: "C" Hasta bakıcılık
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Cuma namazının farz olmasının şartlarındandır?
Doğru Cevap: "A" Mukim olmak
Soru Açıklaması
logo

11.
Aşağıdakilerden hangisi ay tutulması halinde kılınan namazı ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Hüsuf
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi namazla ilgili bir kavram değildir?
Doğru Cevap: "A" Tezkiye
Soru Açıklaması
13.
“Zelletül Kari “ ne demektir?
Doğru Cevap: "D" Kıraat hatalarıdır
Soru Açıklaması
14.
Kainatta birden fazla yaratıcı olması durumunda nizamın bozulacağı esasına dayanan delil aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Burhan-ı temanü
Soru Açıklaması
15.
“Seb’ul Mesani” aşağıdakilerden hangi surenin diğer adıdır?
Doğru Cevap: "B" Fatiha
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi sefer müddeti hakkında sırasıyla Hanefi ve Şafii mezheplerinin görüşlerini birlikte yansıtmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 15-4
Soru Açıklaması
17.
“Kavme “ kelimesi aşağıdakilerden hangisni ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Rukudan doğrulmaktır
Soru Açıklaması
18.
Hicret esnasında Ha-z.Peygamber’e Mekke’den ayrılırken kılavuzluk eden şahıs aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Abdullah bin Ureykit
Soru Açıklaması
19.
”-Ruhu’l Kudüs” ismi aşağıdaki meleklerden hangisi için kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Cebrail
Soru Açıklaması
20.
Tecrübeye dayanan kanıtları dışlayan, düşüncenin bağımsızlığını sınırlayan ve ortadan kaldıran düşünce tarzına aşağıdakilerden hangisi daha uygun düşer?
Doğru Cevap: "D" Dogmatizm
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

 

Sorularda görmüş olduğunuz yanlışları [email protected] mail adresine yazabilirsiniz.

Hergün yayınlanan sınavlardan haber olmak için whatsapp grubumuz : Tıklayınız