logo

1.
Hz. Peygamber ikinci Akabe biatını nerede ve ne zaman yapmıştır?
Doğru Cevap: "C" Mekke’de M. 621 tarihinde Zilhicce ayında
Soru Açıklaması
2.
Asker sayısı az olsun, çok olsun, çarpışma olsun veya olmasın Hz. Peygamber’in bizzat katıldığı seferlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gazve
Soru Açıklaması
3.
Hz. Peygamber Hicretin 6. yılında Umre yapmak üzere 1500 sahabi ile birlikte Mekke’ye doğru yola çıkarken Medine’de yerine kimi vekil bıraktı?
Doğru Cevap: "B" Abdullah ibn Ümmi Mektum
Soru Açıklaması
4.
Müslümanlarla yaptıkları antlaşmayı ilk bozdukları için Medine’den H. 4, M. 625 yılında çıkarılan kabile aşağıdakilerden
Doğru Cevap: "A" Nadîroğulları
Soru Açıklaması
5.
H. 8. M. 629 tarihinde gerçekleştirilen Mute savaşı kimlere karşı yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Bizanslılara karşı
Soru Açıklaması
6.
Güzel huyların bir parçası olarak akrabalık, dostluk, arkadaşlık haklarının korunması ve gözetilmesinin karşılığı olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Vefa
Soru Açıklaması
7.
Gizli düşmanlık beslemek anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kin
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi insanlara karşı hem büyüklük taslamamayı hem de hafifliğe ve zillete düşmemeyi ifade
etmektedir?
Doğru Cevap: "A" Vakar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi başkasının sahip olduğu nimeti kıskanmayı ve bu nimetin o kimsenin elinden gitmesini istemeyi ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "B" Haset
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi fert ve toplum huzurunu bozmaya yönelik olumsuz davranışları ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" Fesat
Soru Açıklaması
logo

11.
“Suudi Arabistan Krallığı, İslam ülkeleri dışişleri bakanları tarafından …… şehrinde… yılında alınan karar gereğince hac kotası uygulamaktadır.” Yukarıdaki boşlukları doğru olarak dolduran şık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Amman, 1987
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki bakanlıklardan hangisi “Bakanlıklar Arası Hac Ve Umre Kurulu” üyesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Adalet Bakanlığı
Soru Açıklaması
13.
Diyanet İşleri Başkanlığı hangi yıldan itibaren umre organizasyonu düzenlemeye başlamıştır?
Doğru Cevap: "A" 1984
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda özellikleri belirtilen acentelerden hangisi Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gözetim ve denetimi dışında
müstakil olarak hac ve umre organizasyonu düzenleyebilir?
Doğru Cevap: "D" Hiç biri
Soru Açıklaması
15.
Suudi Arabistan’da ülkemiz hac organizasyonu ile ilgili olarak oluşturulan hac idare merkezi başkanlığı görevini
aşağıdakilerden hangisi yapar?
Doğru Cevap: "C" Hac Dairesi Başkanı
Soru Açıklaması
16.
Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında, “Kurullar” hariç kaç tane birim/başkanlık vardır?
Doğru Cevap: "B" 9
Soru Açıklaması
17.
Anayasa Mahkemesi üyeleri kaç yıl görev yapmak üzere seçilirler?
Doğru Cevap: "D" Emeklilik yaşına kadar
Soru Açıklaması
18.
Türkiye’nin en büyük üç gölü hangileridir?
Doğru Cevap: "B" Tuz gölü - Van gölü - Beyşehir gölü
Soru Açıklaması
19.
Osmanlı döneminde divanda büyük davalara bakan, kadı ve müderrisleri atayan devlet görevlisinin unvanı hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kazasker
Soru Açıklaması
20.
Ülkemizde halen görev başında bulunan hükümette başbakan hariç kaç bakan vardır?
Doğru Cevap: "B" 24
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.