logo
DHBT & MBSTS Deneme Sınavı -1
1.
Hanefîler'e göre, yolculuk esnasında dört rek’atlı farz namazların kısaltılarak ikişer rek’at kılınmasının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" AZİMET
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi Kütübü Sitte içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Sünen- i Darimi
Soru Açıklaması

  1. a) Sünen- i Tirmizi b) Sahih- i Nesai

  2. c) Sünen- i Darimi d) Sünen- i Ebu Davut

3.
Amelin imandan bir cüz olduğunu söyleyen iki mezhep hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mu’tezile-Hariciyye
Soru Açıklaması
4.
“ Sünnette Evrensellik “ kavramını aşağıdaki yargılardan hangisi en iyi açıklar?
Doğru Cevap: "D" Muhammed’in söz ve davranışlarının zamanla sınırlı olmayan mesajı.
Soru Açıklaması
5.
5-Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın zati sıfatlarındandeğildir?

  1. a) Kıdem b) Vahdaniyet

  2. c) İrade d) Kıyam binefsihi

Doğru Cevap: "C" İRADE
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi yerel mesaj taşımaktadır?
Doğru Cevap: "C" Biriniz sırt üstü uzanıp ta ayak ayak üstüne atmasın.
Soru Açıklaması
7.
Reform sürecinde Protestan akımlara kapılmayarak Roma’daki Papaya bağlılığını sürdüren Hıristiyanlar ne ile adlandırılmıştır?

 
Doğru Cevap: "D" Katolik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi dinimizce haramdır?
Doğru Cevap: "A" Emeğe dayanmayan kazanç
Soru Açıklaması
9.
Her şeyin Allah’ın ilmi ve iradesi dahilinde cereyan ettiğini insanın çizilmiş bir kaderinin olduğunu, insanın irade hürriyeti seçme imkânı ve fiil gücü bulunmadığını kabul eden düşünce ekolü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Cebriye
Soru Açıklaması
10.
Araştırma ve inceleme sonucu oluşan imana ne denir?
Doğru Cevap: "B" Tahkiki İman
Soru Açıklaması
logo
DHBT & MBSTS Deneme Sınavı -1
11.
Aşağıdakilerden hangisi Dinin anlamlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Din dünya kelimesinden türemiştir.
Soru Açıklaması
12.
Peygamberler peygamberliğini ispat için mucizeler göstermişlerdir. Bu mucizeler kevni ve hissi mucizeler Aklı mucizeler olmak üzere iki gruba ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi aklı mucizelerindendir?
Doğru Cevap: "C" Efendimizin risaleti ve Kur’an
Soru Açıklaması
13.
Hanefi mezhebine göre bir kimsenin seferî olarak on beş günden az kalmak niyeti ile gidip kaldığı yer için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Vatan-ı süknâ  
Soru Açıklaması
14.
Üç çeşit hac vardır. İfrad haccı, Temettu haccı, Kıran haccı Aşağıdakilerden hangisi kıran haccının tarifidir.
Doğru Cevap: "A" İhrama girdikten sonra aynı ihramla hem hac hemde umre yapılmasına denir.
Soru Açıklaması
15.
-“……mezheplerine göre ömürde bir defa umre yapmak farzdır” cümlesindeki boş yeri aşağıdakilerden hangisi uygun olarak tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Şafiî ve Hanbelî     
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.