DHBT Dersleri-164-“HACCIN SÜNNETLERİ ve ÂDÂBI”

Sınav Defteri
Temmuz 24, 2020

Hacda farz ve vâcipler dışında kalan diğer menâsik haccın sünnetleridir. Sünnetlerin yerine getirilmesi haccın sevabını arttırır. Mazeretsiz terki mek-ruhtur. Fakat sünnetlerin terkinde herhangi bir maddî ceza gerekmez. Hac-cın vâcipleri gibi sünnetleri de “aslî” ve “fer‘î” olmak üzere iki kısımdır. Fer‘î sünnetler ilgili menâsikle birlikte açıklandığı için burada sadece haccın aslî sünnetlerine yer verilecektir.

A) HACCIN SÜNNETLERİ

a) Kudüm Tavafı

Kudüm, “geliş ve varış” anlamındadır. Buna göre kudüm tavafı, Mek-ke’ye geliş tavafı demektir. İfrad veya kırân haccı yapan Âfâkýler için sünnet olup Arafat vakfesine kadarki süre içinde eda edilir. Mekke’ye varınca ge-ciktirilmeden yapılması müstehaptır. Haccın sa‘yi bu tavaftan sonra yapı-lacaksa tavafta “ıztıbâ‘” ve “remel” yapılır. Aksi halde yapılmaz. Âfâký ol-mayanların, yani haccetseler bile Harem ve Hîl bölgeleri halkının, temettu‘ haccı veya sadece umre yapanların, ifrad haccı yaptıkları halde Mekke’ye uğramadan doğrudan Arafat’a çıkanların ve özel halleri sebebiyle Arafat vakfesinden önce kudüm tavafı yapamamış olan kadınların kudüm tavafı yapmaları gerekmez.

b) Hac Hutbeleri

Hacla ilgili olarak üç hutbe vardır. Birinci hutbe Zilhiccenin 7. günü Mek-ke’de, Harem-i şerif’te öğle namazından önce okunur. İkinci hutbe, arefe günü Arafat’ta Nemîre Mescidi’nde zevalden sonra cem‘-i takdîm ile kılınan öğle ve

ikindi namazlarından önce, cuma hutbesinde olduğu gibi, arada oturularak iki hutbe halinde okunur. Üçüncü hutbe ise, bayramın 2. günü öğle namazından önce Mina’da Mescid-i Hayf’ta irad edilir.

c) Arefe Gecesini Mina’da Geçirmek

Zilhiccenin 8. terviye günü güneş doğduktan sonra Mekke’den Mina’ya gitmek ve o günkü öğle namazından ertesi günkü sabah namazı dahil, beş vakit namazı Mina’da kılıp geceyi de Mina’da geçirmek ve arefe günü sa-bahı güneş doğduktan sonra buradan Arafat’a hareket etmek sünnettir. Günümüzde kalabalık sebebiyle genellikle doğrudan Arafat’a çıkılmakta ve bu sünnet -düzeni ve emniyeti koruma zaruretinden dolayı- terkedilmektedir.

d) Bayram Gecesini Müzdelife’de Geçirmek

Arefe günü güneş battıktan sonra Arafat’tan Müzdelife’ye intikal edip geceyi burada geçirmek ve sabah namazını kıldıktan ve ortalık aydınlan-dıktan sonra buradan Mina’ya hareket etmek sünnettir.

e) Bayram Günlerinde Mina’da Kalmak

“Eyyâm-ı nahr” ve “eyyâm-ı Mina” denilen Zilhiccenin 10, 11 ve 12. günlerinde Mina’da kalmak ve orada gecelemek, Hanefîler’e göre sünnet, diğer üç mezhepte ise vâciptir.

f) Muhassab’da Bir Süre Dinlenmek

Hac sonunda Mina’dan dönüşte, Mekke girişinde, Cennetü’l-muallâ ci-varında, Muhassab denilen vadide bir süre dinlenmek (tahsîb), Hanefîler’e göre sünnet-i kifâye, diğer mezheplerde ise müstehaptır. Bu yere “Ebtah”, “Batha” veya “Hasba” da denilmektedir. Bu vadi günümüzde Mekke’nin içinde kaldığından artık bu sünnet yapılamamaktadır.

B) HACCIN ÂDÂBI

Hac farîzası helâl kazanç ile eda edilmelidir. Hac sadece malî bir iba-det olmadığından, meşrû olmayan kazanç sarfedilerek yapılan hac şeklen sahih olursa da bu haccın sevap ve fazileti olmaz.

Üzerlerinde kul hakkı bulunanlar yola çıkmadan önce hak sahipleri-nin haklarını ödeyerek onlarla helâlleşmelidir.

Bir daha işlememek azim ve kararı ile günahlara tövbe edilmelidir.

Kazâya kalmış ibadetleri mümkün olduğunca kazâ edilmeye çalışıl-malıdır.

Hac yolculuğu konusunda bilgi ve tecrübesi bulunan kişilerle istişa-rede bulunulmalıdır.

Haline uygun, anlaşabileceği yol arkadaşları edinmelidir.

Yola çıkmadan akraba ve dostlarla vedalaşmalıdır.

Gösterişten ve böbürlenmekten sakınmalı, mütevazi ve ihlâslı olmalı-

dır.

Yola çıkarken ve eve dönüşte ikişer rek‘at namaz kılmalıdır.

Gerek yolculukta gerek hac esnasında başkalarıyla tartışmaktan ve kırıcı davranışlardan sakınmalıdır.

Boş ve faydasız şeylerle meşgul olmayıp vakitler ibadet ve faydalı işlerle değerlendirilmelidir.

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı