DHBT Dersleri-114 “Hristiyan Sakramentleri/Gizemleri”

Sınav Defteri
Haziran 4, 2020

Hıristiyanlar ‘sakrament’ adı altında bir dizi dinsel eylemle kendi
kendilerini ifade etmeye çalışırlar. İnancın göstergesi olan bu sakramentler, kendileri vasıtasıyla ilahl rahmet ve lütfun arandığı ve bahşedildiği düzenli olarak yapılan ayinlerdir. Roma Katolik Kilisesi ve Doğu
Ortodoks Kilisesi müntesipleri -vaftiz, konfirmasyon, tövbe/günah itirafı, evharist/kutsal komünyon, evlilik, rahip takdisi, ölüm esnasında
hastayı son sağlama- adı altında yedi ritüeli sakrament olarak kabul
ederken, Protestan Kiliselerin müntesipleri genel olarak sadece vaftiz
ve evharisti/kutsal konünyonu sakrament olarak kabul etmektedir.
a. Vaftiz
Suya dalma veya vücudun belirli kısımlarını yıkamak suretiyle yapılan vaftiz sakramenti, Hıristiyan imanını kabulün ilk aşaması olarak kabul edilmektedir/benimsenmektedir. Bazı Protestan gruplar adayın ergenlik çağına geldikten sonra vaftiz edilmesini öngörmesine rağmen Hıristiyan Kiliselerinin çoğu adayı bebeklik döneminde vaftiz etmektedir.
b. Konfirmasyon
Vaftizle Hıristiyan olan kişilere Kutsal Ruhun inayetinin verilmesi
sakramentidir. Doğu Ortodoks Kiliseleri bu sakramenti, bebeklerin vaftizinden hemen sonra uygularken, Roma Katolikleri çocukların yedi-on
dört yaşları arasında uygulamaktadır. Bu sakramentin alınması esnasında adaylar, vaftizleri sırasında din adına verdikleri sözleri yeniler; bu esnada ellerini onların üzerine doğru uzatan rahipler de onlara dua eder.
c. Tövbe/Günah İtirafı
Kişinin işlediği günah veya hatasını kilisede itiraf etmesi ve rahibin de Baba, Oğul, Kutsal Ruh adına söz konusu günah veya hatayı bağışlaması sakramentidir.
d. Evharist/Konıünyon
İsa’nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam
yemeği anısına icra edilen bu sakrament, yukarıda da ifade edildiği gibi
tüm Katolik, Ortodoks ve Protestan Hıristiyanlarca düzenli olarak pazar
günleri yapılmaktadır. ‘Kutsal Komünyon’, ‘Mass’, ‘Rabbin Son Akşam
Yemeği’ ve ‘Ekmek ve Şarap Ayini’ olarak da bilinen bu ayine iştirak
eden Hıristiyanlar, İsa’nın bedenini ve kanını temsil eden ekmek ve şaraba hissedar olur ve böylece Rab İsa Mesih ile bütünleşirler.
e. Evlilik
Evlenecek çift için bazı özel duaların yapıldığı bir ayindir. Bu sakramentin alınmasında mahalli geleneklerden dolayı kiliseden kiliseye
farklılık vardır. Ancak tüm kiliselerde bu sakramentin temel amacı evlenecek erkek ve kadını takdis etmektir.
f. Rahip Takdisi
Din adamlarının rahip olarak atanma seremonisidir. Bu ayin esnasında rahip olarak atanacak kişi hayatını Hıristiyan topluluğuna atamayı
vaad eder.
g. Hastayı Yağlama
Roma Katoliklerince ölümü kaçınılmaz olan hastalara uygulanmaktadır. Doğu Ortodokslarınca ise hastayı rahatlatmak ve iyileştirmek için gerekli olduğu her durumda uygulanmaktadır. Bu sakramentin uygulanması
esnasında toplu veya özel ayinlerle dualar eşliğinde hastaya yağ sürülür.
Teolojik ve kilise idaresi konularında Katolik ve Ortodokslar gibi
yeknesak görüşe sahip olmayan Protestanlar yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu sakramentlerden sadece ikisini -vaftiz ve evharistiyı/komünyonu- kabul etmektedir. Çünkü onlara göre İsa Mesih sadece bu iki sakramenti tesis etmiştir.

Hıristiyan Uygulamaları ve Litutjik Takvim
Doğu Ortodoks, Roma Katolik ve Anglikan Kiliseleri litürjik festivallerle eş zamanlı olarak 1sa’nın annesi Meryem, Meryem’in kocası Yusuf, büyük melekler ve havariler anısına kutlanan aziz yortularını da
kutlamaktadır. Bunlara ilaveten yardım için kendilerine dua edenler
adına Tanrı’ya şefaatçi olan sayısız azizle ilgili kutlamalar da mevcuttur.
Ancak, Doğu Ortodoks, Roma Katolik ve Anglikanların kabul ettiği azizler listesi birbirlerinden oldukça farklılık göstermektedir. Pek çok
Protestan Kilisesi herhangi bir şekilde azizlere tazimde bulunmayı teolojik zeminde reddetmektedir. Onlar azizlere tazim yerine Martin Luther’in Wittenberg Kilisesinin kapısına 95 maddelik bildirgesini astığı 31
Ekim öncesi pazar gününü ‘Reform Pazarı’ olarak kutlamaktadır.
Hıristiyanların kutladıkları en önemli dinsel/liturjik festival kristmas/noel ve easter/paskalyadır. Noel olarak da bilinen Kristmas 25
Aralıkta İsa’nın doğumu anısına kutlanmaktadır. Kristmas öncesi gerekli hazırlıkların yapıldığı döneme ‘Advent’ denir. Dinsel yılın başlangıcını gösteren Advent, Kristmastan dört pazar önce başlar. Kristmas
sonrası 6 Ocak’ta İsa’nın inançsızlara görünmesi/tezahürü anısına Epifani bayramı kutlanmaktadır. Protestanlar bu günü kutlamazlar. Bu tezahürü hatırlamak için 1sa’nın vaftizi ve bilge kişilerin doğduktan sonra
Betlehem’de İsa’yı ziyaretleri kutlanır. Ancak Katolikler vaftizi, bilge kişilerin ziyaretinden ayırarak 13 Ocakta kutlamaktadır. Tüm Hıristiyanlar bu günleri kutlamaz. Doğu Ortodoks Kiliseleri 25 Aralıkta Kristması
değil 6 Ocakta Epifaniyi kutlar. Yine Roma Katolik, Doğu Ortodoks,
Anglikan ve Protestan Kiliseler Adventin uzunluğu konusunda farklı
yaklaşımlara sahiptir. Bazıları yirmi iki, bazıları da yirmi sekiz gün olarak kabul etmektedir.İsa’nın çarmıha gerildikten üç gün sonra ölümden dirilmesi anısına kutlanan Easter/Paskalya’nın kutlanma tarihi konusunda kiliseler
arasında farklılıklar vardır. Çünkü Paskalya tarihi sabit değil değişkendir
ve hem Gregoryan hem de Julian takvimine göre hesaplanmaktadır. Roma Katolik, Anglikan ve Protestanlar, Gregoryan takvimini takip ederek
bu festivali 21 Mart’ı takip eden ilk tam ayın görünmesinden sonraki ilk
pazar günü kutlarlar. Julian takvimini takıp eden Doğu Ortodokslar ise
doğal olarak Paskalyayı diğerlerinden farklı bir tarihte -Gregoryan takvimine göre hesaplanan günden birkaç hafta sonra- kutlarlar.
Easter/Paskalya öncesi yapılan dinsel hazırlıklar konusunda da
kiliseler arasında farklılıklar vardır. Roma Katolik, Doğu Ortodoks ve
Anglikan Kiliseleri Lent olarak bilinen kırk günlük oruç ve dua ibadetinde bulunurlar. Ayrıca bu kiliseler Paskalyadan önceki haftayı ‘kutsal
hafta’ olarak kabul eder. Ancak bu hazırlık döneminde dinsel uygulamaların metodu ve süresi konusunda kiliseler arasında farklılıklar vardır. Son yıllarda bazı Protestan kiliseler de Lenti uygulamaya başlamıştır.
Easter/Paskalya sonrasında İsa’nın göğe yükselişi anısına kutlanan Yükselme/ Ascension günü ve Kutsal Ruh’un inişi anısına kutlanan
Pentakost Pazarını Uniteryanlar ve bazı Protestan gruplar hariç tüm kiliseler kutlamaktadır.
Hıristiyan Festivalleri
Epifani 6 0cak
Doğu Ortodoks Kristması/Noeli 7 Ocak
Kül Çarşambası 24 Şubat- 10 Mart
Easter/paskalya Pazarı
İsa’nın Göğe Yükseliş Günü
Pentakost Pazarı/Beyaz Pazar
Advent
Kristmas/Noel
22 Mart- 25 Nisan
30 Nisan- 3 Haziran
10 Mayıs- 13 Haziran
Kasım- Aralığın ilk Haftası
25 Aralık
Dua, Litürjik festivallere ilaveten Hıristiyanların en çok önem verdiği ibadettir. Kutsala yönelik hamd, şükür, rica, dilek ve yakarış olan
dua Hıristiyanlar için bir kişiyi hoşnut eden bir eylem olarak görülmektedir. Hıristiyanlara göre o, yaşama ebedi bir bakış açısı kazandırmak
için önemli bir fırsattır. Araştırmalar toplu ibadetlere katılmayan ve sakramentleri yerine getirmeyen Hıristiyanların bile duaya son derece önem verdiğini göstermektedir. Hristiyanlar, Pazar ayinlerinde ve yemek öncesi toplu olarak dua ettikleri gibi bireysel olarak da dua edebilirler. Hıristiyanlara göre duada dört önemli veçhe vardır: Tanrı ile konuşma, Tanrı’yı dinleme, Tanrı’nın varlığını tefekkür etme yani onun
varlığının farkında olma ve toplumsallık.
Hıristiyanlar arasında en çok kullanılan dua, Matta İncili 6:9-13’te
yer alan ve “Rab duası” olarak bilinen duadır:
Rab Duası
Göklerde olan Babamız adın yüceltilsin.
Hükümranlığın gelsin.
Göklerde olduğu gibi yeryüzünde de senin isteğin olsun.
Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver.
Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, sende bizim suçlarımızı bağışla.
Bizi günah işlemekten koru ve kötülüklerden kurtar/uzak tut
(Amin).

DHBT
22 Kasım 2020 Pazar
ÜYELİK

Üye OlŞifremi Unuttum

2018 YILI 9500 KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ, İMAM HATİP VE MÜEZZİN KAYYIM ALIMI TABAN PUANLARI 2018 Yılı 9500 Kur’an Kursu Öğreticisi, İmam Hatip ve Müezz... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15 KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2 : %40   Ortaöğreti... Devamı

Merakla beklenen 2018 DHBT sınavı 09. Aralık Pazar günü Ösym tarafından  belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları ise 04.01... Devamı

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi netlik kazandı. ÖSYM’nin sınav takvi... Devamı

a) DHBT, çoktan seçmeli test olarak uygulanacaktır. b) DHBT’nin ilk bölümü (DHBT-1) temel din bilgisisorularından oluşacaktır ve tüm öğrenim düzeyler... Devamı

Tüm hepsinde aşağıda verilen şekilde ki gibi olacaktır.   KPSS Genel Yetenek : %15    Dini Haberlerim KPSS Genel Kültür : %15   DHBT 1 : %30   DHBT 2... Devamı